ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 5,9 εκατ. τα καθαρά κέρδη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το α΄ τρίμηνο

Στα 5,9 εκατ. τα καθαρά κέρδη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το α΄ τρίμηνο

Μείωση εσόδων και κερδών παρουσίασε στο α΄ τρίμηνο του έτους ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Τα ενοποιημένα έσοδα υποχώρησαν κατά 14,3% φτάνοντας τα 298,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) παρουσίασαν οριακή μείωση 0,8%, φτάνοντας τα 75,1 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 5,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υποχώρηση κατά 16,9%.

Τα έσοδα του κατασκευαστικού τομέα ήταν εκείνα που έπληξαν τον κύκλο εργασιών του ομίλου. Υποχώρησαν κατά 28% φτάνοντας τα 177,9 εκατ. ευρώ. Την υποχώρηση αυτή δεν κατάφερε να αντισταθμίσει η αύξηση των εσόδων από τις δραστηριότητες του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους κλάδους ενέργειας (+28,5%) και παραχωρήσεων (+9,0%). Ο ενεργειακός κλάδος, παραγωγή και εμπορία πλέον συμβάλλει στο 25% των εσόδων του ομίλου, ενώ οι παραχωρήσεις στο 14%. Οι κατασκευές, αν και με μικρότερη συμβολή απ’ ό,τι στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2018, απέφεραν στο α΄ τρίμηνο 2019 το 60% των εσόδων του ομίλου.

Η διοίκηση του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναφέρει ακόμη ότι το ανεκτέλεστο συμβάσεων στον κατασκευαστικό τομέα αυξήθηκε πάνω από το επίπεδο των 2 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα ανήλθε σε 2,06 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 33% σε σχέση με το τέλος του αντίστοιχου τριμήνου 2018. «Η διατήρηση του κατασκευαστικού  ανεκτέλεστου του ομίλου στα υψηλά επίπεδα των 2,1 δισ. ευρώ, η  σταθεροποιητική πορεία της κερδοφορίας και η περαιτέρω ενίσχυση της συμβολής των τομέων  παραχωρήσεων και ενέργειας είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των οικονομικών  αποτελεσμάτων του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά το α΄ τρίμηνο του 2019», ανέφερε η διοίκηση του ομίλου στη σχετική ανακοίνωση.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, οι κλάδοι της ενέργειας και των παραχωρήσεων απέφεραν πάνω από το 90% των κερδών του ομίλου. Ειδικά ο κλάδος της ενέργειας απέφερε το 67% των κερδών EBITDA και το 100% των καθαρών κερδών. Η πορεία αυτή αντικατοπτρίστηκε και στα αποτελέσματα της θυγατρικής του ομίλου TΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Η τελευταία, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν χθες, παρουσίασε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και υπερδιπλασιασμό της καθαρής κερδοφορίας του. Ειδικότερα, τα ενοποιημένα έσοδα α΄ τριμήνου 2019 της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ανήλθαν σε 82,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 15,5%.

Τα κέρδη προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθαν σε 53,9 εκατ. ευρώ, έναντι 45,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 17,9%.

Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 23 εκατ. ευρώ, έναντι 11,4 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένα κατά 101,7%.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της επιχείρησης, η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως λόγω της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ σε διεθνές επίπεδο, από τα μειωμένα χρηματοοικονομικά έξοδα και τις ευνοϊκές συναλλαγματικές διαφορές. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ανερχόταν στο τέλος α΄ τριμήνου 2019 σε 1.032 MW και θα φτάσει τα 1.232 MW συμπεριλαμβανομένου του νέου αιολικού πάρκου που εξαγοράζει η εταιρεία στο Τέξας. Ο όμιλος έχει εγκαταστήσει 607 MW στην Ελλάδα, 293 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στη ΝΑ Ευρώπη.

Από τη φετινή χρονιά αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά η ενίσχυση των μεγεθών του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον τομέα της  διαχείρισης απορριμμάτων, όπου μέσω της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή έχει ήδη ολοκληρωθεί και έχει τεθεί σε λειτουργία από τις αρχές του  έτους η μονάδα ολοκληρωμένης  διαχείρισης των απορριμμάτων της  Περιφέρειας Ηπείρου, ενώ σύντομα  αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες  κατασκευής στο αντίστοιχο έργο ΣΔΙΤ της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός  διαμορφώθηκε στο 1,39 δισ. ευρώ έναντι 1,33 δισ. ευρώ στο τέλος του 2018 και στο 1,14 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του αντίστοιχου τριμήνου 2018.