ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πωλήσεις 60 εκατ. αναμένει για το 2019 η Bosch στην Ελλάδα

Πωλήσεις 60 εκατ. αναμένει για το 2019 η Bosch στην Ελλάδα

Εσοδα 48,6 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο όμιλος Bosch στην Ελλάδα το 2018. Ο κύκλος εργασιών δεν περιλαμβάνει τις πωλήσεις οικιακών συσκευών της εταιρείας BSH Οικιακές Συσκευές, οι οποίες εκτιμάται ότι ανήλθαν σε 125 εκατ. ευρώ.

Οι πωλήσεις του ομίλου Bosch στην Ελλάδα (εξαιρουμένων των οικιακών συσκευών) ήταν αυξημένες κατά 12,3% σε σχέση με το 2017, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,75 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της εταιρείας χθες έκανε λόγο για διεύρυνση των δραστηριοτήτων της, και των τριών βασικών γραμμών προϊόντων που αφορούν τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, στον κτιριακό εξοπλισμό, τα εργαλεία κ.ά. Ειδικά στον κλάδο ανταλλακτικών αυτοκινήτων, που συνιστά τον σημαντικότερο όγκο πωλήσεων του γερμανικού ομίλου, τα έσοδα ανήλθαν σε 22,8 εκατ. ευρώ και ήταν αυξημένα κατά 10,1%.

Για το 2019 η εταιρεία προβλέπει τη συνέχιση των ρυθμών ανάπτυξης του ομίλου Bοsch στην Ελλάδα. Ο επικεφαλής της επιχείρησης κ. Ιωάννης Κάπρας ανέφερε ότι η εταιρεία ήδη το α΄ τρίμηνο του έτους «τρέχει» με αύξηση των εσόδων κατά 37%. Για το σύνολο του έτους η εταιρεία αναμένεται να εμφανίσει έσοδα άνω των 60 εκατ. ευρώ. Οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι εντυπωσιακοί, αλλά όπως επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Bosch, κ. Κάπρας, ο όμιλος απέχει από τα υψηλά σημεία προ κρίσης (2008) όπου εμφάνιζε πάνω από 80 εκατ. ευρώ ετήσια έσοδα. Η κάμψη της αγοράς αυτοκινήτου και η πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας προσγείωσαν το 2013 τον κύκλο εργασιών του ομίλου στα 30 εκατ. ευρώ και έκτοτε αυξάνεται με διψήφιους ετήσιους ρυθμούς.

Τα τελευταία χρόνια σημαντικά συμβάλλουν στα έσοδα οι πωλήσεις συσσωρευτών ενέργειας (μπαταριών) αυτοκινήτου, καθώς στη χώρα αυξάνεται η παλαιότητα του στόλου. Για το τρέχον έτος εκτιμάται ότι οι πωλήσεις μπαταριών στη χώρα μας θα αποφέρουν πωλήσεις σχεδόν 30 εκατ. ευρώ, καθώς οι χρήστες αναγκάζονται να τις αλλάζουν συχνά λόγω μεγάλης παλαιότητας του οχήματος.

Για την ανάπτυξή του στο μέλλον ο όμιλος Bosch θα εστιαστεί σε δύο τομείς, την ηλεκτροκίνηση και το Ιντερνετ των πραγμάτων (IoT). Σύμφωνα με τον κ. Κάπρα, μέχρι το 2025  το 10% των εσόδων από τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων θα πρέπει να προέρχονται από τον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

Η εταιρεία έχει ποντάρει πολλά σε αυτόν τον τομέα, ως ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές μπαταριών αυτοκινήτου στον κόσμο. Επίσης, επιδιώκει το Internet of Things (IoT) να αποφέρει πάνω από το 60% των εσόδων του ομίλου.