ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Θετικό πρόσημο στα μεγέθη των ισολογισμών του 2018

thetiko-prosimo-sta-megethi-ton-isologismon-toy-2018-2325347

Θετικές είναι οι πρώτες ενδείξεις από τους ισολογισμούς των ελληνικών επιχειρήσεων για τη χρήση 2018, όπως προκύπτει από τη νέα μελέτη της ICAP σε σύνολο 1.239 εταιρειών. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε αύξηση πωλήσεων και προ φόρων κερδών σε σχέση με το 2017, ωστόσο καταγράφηκε επιδείνωση στα λειτουργικά κέρδη, κυρίως λόγω των κλάδων των υπηρεσιών και της βιομηχανίας, ενώ συνολικά έξι στις δέκα εταιρείες ήταν κερδοφόρες και τέσσερις ζημιογόνες.

Πιο αναλυτικά, από τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης του συνόλου των εταιρειών αυτών προκύπτει αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 11,2%, με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε 52,3 δισ. ευρώ το 2018. Ωστόσο, η αύξηση του κόστους πωληθέντων με υψηλότερο ρυθμό (14,7%) είχε ως αποτέλεσμα την οριακή μείωση των συνολικών μεικτών κερδών (-0,3%) το τελευταίο έτος. Λόγω της σημαντικής αύξησης των «λοιπών λειτουργικών εξόδων» στη διάρκεια του έτους, το συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα κατέγραψε σημαντική μείωση, κατά 21,5% το 2018 σε σχέση με το 2017. Πάντως, η μεταβολή των μη λειτουργικών αποτελεσμάτων (σημαντική μείωση των μη λειτουργικών εξόδων και παράλληλα αύξηση των μη λειτουργικών εσόδων) είχε θετική επίδραση στη διαμόρφωση του τελικού καθαρού αποτελέσματος των εταιρειών του δείγματος.

Τα κέρδη προ φόρων κατέγραψαν αύξηση κατά 7,4% και ανήλθαν στα 2,75 δισ. ευρώ το 2018, με την αύξηση της κερδοφορίας να προέρχεται από όλους τους τομείς δραστηριότητας, πλην των υπηρεσιών, όπου κατέγραψε μικρή μείωση. Ωστόσο, σε επίπεδο λειτουργικών κερδών (EBITDA) η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς καταγράφεται επιδείνωση (-16,1%), γεγονός που οφείλεται κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών (πλην τεχνικών εταιρειών), καθώς και της βιομηχανίας.

Συγκεκριμένα, στο σύνολο των 547 εταιρειών από τον κλάδο των υπηρεσιών, ο κύκλος εργασιών υποχώρησε οριακά, κατά 0,4%, ενώ τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν ελαφρώς, κατά 1,6%. Ωστόσο, η σημαντική αύξηση (27,0%) των «λοιπών λειτουργικών εξόδων» οδήγησε στη μεγάλη μείωση (κατά 34,%) του αντίστοιχου λειτουργικού αποτελέσματος. Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα (προ φόρων) ήταν κερδοφόρο τη διετία 2018-2017, μειωμένο όμως κατά 6,9%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBITDA κατέγραψαν μείωση κατά 24,3%.

Στις 280 εταιρείες του κλάδου της βιομηχανίας σημειώθηκε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 19,6%. Ωστόσο, οι εταιρείες δεν κατάφεραν να «συγκρατήσουν» το κόστος πωληθέντων, καθώς αυτό αυξήθηκε με υψηλότερο ρυθμό (24,3%), με αποτέλεσμα τα συνολικά μεικτά κέρδη να σημειώσουν μείωση κατά 8%. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην επιδείνωση του λειτουργικού αποτελέσματος κατά 14,4%. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, καθώς το δείγμα των 1.239 εταιρειών είναι μικρό, μπορεί να θεωρηθεί ενδεικτικό, ενώ κρίνεται πολύ πρόωρη η εξαγωγή συμπερασμάτων για το σύνολο του επιχειρηματικού τομέα.

Οπως σημείωσε ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου εταιρειών ΙCAP, ο ελληνικός εταιρικός τομέας παρουσιάζει συνεχώς βελτίωση στα οικονομικά του αποτελέσματα από το 2015 και μετά, τάση η οποία φαίνεται ότι συνεχίστηκε και το 2018. Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και η ελαφρά ανοδική πορεία του ΑΕΠ τα δύο τελευταία έτη, η οποία συνεχίζεται και τους πρώτους μήνες του 2019, επιδρούν θετικά στην ελληνική επιχειρηματικότητα, προσέθεσε.

Σε ό,τι αφορά το σύνολο του ενεργητικού των 1.239 επιχειρήσεων, υπήρξε οριακή μείωση κατά 1,1%, μεταβολή η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στη συρρίκνωση των απαιτήσεων, ενώ μικρή μείωση παρουσίασαν και τα ίδια κεφάλαια, καθώς περιορίστηκαν κατά 1,7% την ίδια περίοδο. Σχετικά με τις συνθήκες χρηματοδότησης, σημειώθηκε υποχώρηση στις βραχυπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες (-13,0%), ενώ ταυτόχρονα καταγράφεται αύξηση στο επίπεδο των μεσο-μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (κατά 5,2%), φαινόμενο που ενδεχομένως παραπέμπει σε τάση αντικατάστασης βραχυπρόθεσμων δανείων με μακροπρόθεσμα.