ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων για τον ΟΣΕ το 2018

veltiosi-leitoyrgikon-apotelesmaton-gia-ton-ose-to-2018-2325359

Βελτίωση κατεγράφη στο εταιρικό λειτουργικό αποτέλεσμα του ΟΣΕ για το 2018 σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις. Ειδικότερα, το EBITDA για τη χρήση 2018 βελτιώθηκε κατά 93% σε σχέση με το 2017. Σε απόλυτο μέγεθος το EBITDA ανήλθε σε μόλις -0,43 εκατ. ευρώ έναντι -6,11 εκατ. ευρώ το 2017, αγγίζοντας πλέον, το επιθυμητό –σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας–αποτέλεσμα (μηδενικό EBITDA), ήτοι μη ζημιογόνο λειτουργικό αποτέλεσμα.

Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 6,8% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και αυτό μεταφράζεται σε 5,05 εκατ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 2,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή αύξηση 11%.

Τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν κατά 12%. Τα κύρια έσοδα από τέλη χρήσης υποδομής αυξήθηκαν κατά 11,4%. Επισημαίνεται ότι αναμένεται ο υπερδιπλασιασμός των εσόδων από το οικονομικό αντάλλαγμα της παραχώρησης εκμετάλλευσης του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής του Θριασίου Πεδίου και από την αύξηση των τελών με τη δήλωση δικτύου 2020. Η ρευστότητα, αν και μειωμένη κατά 7%, παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα, επαρκής για την κάλυψη των εκροών που θα απαιτηθούν κατά την τρέχουσα και τις επόμενες χρήσεις.

Η συνολική μισθοδοσία της εταιρείας παρά την πραγματοποίηση προσλήψεων και μετατάξεων προσωπικού σε κρίσιμες για τον Οργανισμό ειδικότητες, οι οποίες κάλυψαν μερικώς το αποχωρούν προσωπικό, μειώθηκε κατά 0,96 εκατ. ευρώ ή 2,4%. Ολα τα επιμέρους μεγέθη της Κατάστασης Συνολικού

Εισοδήματος της εταιρείας παρουσιάζουν βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση:

• Κύκλος εργασιών: +10%.

• Μεικτό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης: +2,6%.

• Εξοδα διοίκησης: -12%.

• Λοιπά λειτουργικά έξοδα εκμετάλλευσης: -16%.

• Αποτέλεσμα μετά από φόρους: +72,9%.

• Περιθώριο EBITDA  (δείκτης): +93%.