ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η οικογενειακή ιδιοκτησία δεν εγγυάται τη μακροζωία μιας επιχείρησης

Η οικογενειακή ιδιοκτησία δεν εγγυάται τη μακροζωία μιας επιχείρησης

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις βασίζονται σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που έχει τις ρίζες της σε κοινές αξίες, όραμα και κουλτούρα, και η οποία λειτουργεί ως βραχίονας διατήρησης του οικογενειακού ελέγχου της επιχείρησης σε βάθος χρόνου. Ωστόσο, η οικογενειακή ιδιοκτησία, από μόνη της, δεν εγγυάται τη μακροζωία μιας επιχείρησης, σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Deloitte, Global family business survey 2019: Long-term goals meet short-term drive. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας, η Deloitte πραγματοποίησε 791 συνεντεύξεις σε στελέχη από 58 χώρες, σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τις ευκαιρίες που έχουν σήμερα.

Η διατήρηση της οικογενειακής ιδιοκτησίας είναι ένας από τους βασικότερους μακροπρόθεσμους στόχους τους, ωστόσο μόνο το 41% νιώθει σιγουριά για τα ήδη διαμορφωμένα σχέδια διαδοχής.

Οπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Carl Allegretti, Global Deloitte Private Leader της Deloitte, «Παρά την έμφαση που δίνουν τα περισσότερα στελέχη στους μακροπρόθεσμους στόχους, για τις οικογενειακές επιχειρήσεις είναι εξίσου σημαντική η επιδίωξη των άμεσων προτεραιοτήτων, οι οποίες ακόμα και εάν φαίνονται απολύτως απαραίτητες τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ενδέχεται να μη συμβάλλουν ουσιαστικά στο όραμα και στους στόχους της εταιρείας. Η αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων προτεραιοτήτων ως αλληλένδετων με τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες συνδράμει θετικά στη διατήρηση της οικογενειακής παράδοσης και κληρονομιάς, αλλά και του οικογενειακού κεφαλαίου».

Η διατήρηση της ιδιοκτησίας και του οικογενειακού κεφαλαίου, καθώς και η διασφάλιση της κληρονομιάς, αποτελούν τρεις από τις κυριότερες προκλήσεις για κάθε οικογενειακή επιχείρηση. Ωστόσο, πολλά στελέχη δεν έχουν ακόμη διαμορφώσει ένα επίσημο σχέδιο διαδοχής. Για παράδειγμα, παρόλο που το 68% των στελεχών δήλωσε ότι σκοπεύει να διατηρήσει την επιχείρηση στα χέρια της οικογένειας, μόνο το 26% έχει ένα δηλωμένο σχέδιο διαδοχής για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, ενώ ακόμη λιγότεροι είναι όσοι έχουν ανάλογο πλάνο για τις θέσεις των ανώτατων στελεχών.

Επιπλέον, λιγότερο από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η οικογένεια έχει κοινό όραμα για τη μελλοντική ανάπτυξη της επιχείρησης. Το ίδιο ποσοστό των ερωτηθέντων θα ήταν διατεθειμένο να προσφέρει ένα ποσοστό του οικογενειακού ελέγχου επί της επιχείρησης, προκειμένου να διασφαλίσει μακροπρόθεσμη οικονομική επιτυχία. Ενας εναλλακτικός τρόπος προσέλκυσης κεφαλαίων, τον οποίο τα στελέχη μπορούν να λάβουν υπόψη τους, είναι η πώληση μειοψηφικού πακέτου μετοχών σε άλλες οικογενειακές επιχειρήσεις ή γραφεία. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται το όραμα της επιχείρησης, παράλληλα με την οικογενειακή δομή της.