ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καθαρά κέρδη 147,4 εκατ. για Motor Oil το α΄ εξάμηνο του έτους

kathara-kerdi-147-4-ekat-gia-motor-oil-to-a-examino-toy-etoys-2334855

Αυξημένος κατά 137 εκατ. ευρώ ή 3,09% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2018 είναι ο κύκλος εργασιών του ομίλου Motor Oil, που διαμορφώθηκε στο τέλος του α΄ εξαμήνου του 2019 σε 4,55 δισ. ευρώ. Στην άνοδο, σύμφωνα με την οικονομική έκθεση, συνέβαλαν η οριακή αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 0,29 % (από ΜΤ 7.491.875 σε ΜΤ 7.513.946) και η ενδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του ευρώ κατά 6,7%.

Το α΄ εξάμηνο του 2018 ο όμιλος είχε έσοδα από παροχή υπηρεσιών, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων προήλθε από την «OFC Υπηρεσίες Αεροπορικού Καυσίμου». Η μεγάλη αύξηση των εσόδων οφείλεται στο γεγονός ότι, επιπροσθέτως των προερχόμενων από την «OFC Υπηρεσίες Αεροπορικού Καυσίμου» εσόδων, περιλαμβάνονται τα έσοδα των δραστηριοτήτων της NRG Trading House Ενεργειακή, το 90% της οποίας αποκτήθηκε από τη μητρική ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) τον Σεπτέμβριο 2018.

Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων προκύπτει ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του ομίλου, δεδομένου ότι οι πωλήσεις εξωτερικού και ναυτιλίας ανήλθαν το α΄ εξάμηνο 2019 σε 77,65% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων έναντι 78% την αντίστοιχη περίοδο του 2018, καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας διαμορφώθηκε σε 80,28% το α΄ εξάμηνο 2019 έναντι 85,97% το α΄ εξάμηνο 2018.

Το μεικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) του ομίλου διαμορφώθηκε το α΄ εξάμηνο 2019 στο ποσό των 401,1 εκατ. ευρώ έναντι 404,8 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2018 (μειωμένο κατά 0,93%), ενώ το μεικτό κέρδος της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των 248,8 εκατ. ευρώ έναντι 262,4 εκατ. ευρώ (μειωμένο κατά 5,17%).

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν το α΄ εξάμηνο 2019 για τον όμιλο σε 291,8 εκατ. ευρώ έναντι 287 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018 και για την εταιρεία σε 236,4 εκατ. ευρώ έναντι 242,7 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2018. Σε επίπεδο ομίλου τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν το α΄ εξάμηνο 2019 σε 207,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 213,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο 2018 και τα κέρδη μετά από φόρους σε 147,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 147,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο 2018. Σε επίπεδο εταιρείας τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν το α΄ εξάμηνο 2019 σε 193,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 195,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο 2018 και τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 139,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 137,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο 2018.

Το σύνολο των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στο εξάμηνο ανήλθε σε 39,7 εκατ. και το μεγαλύτερο μέρος τους (39,4 εκατ.) διετέθη σε έργα του διυλιστηρίου.