ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

51.249 αδήλωτα λίτρα πετρελαίου ναυτιλίας εντόπισε η ΑΑΔΕ

51.249 αδήλωτα λίτρα πετρελαίου ναυτιλίας εντόπισε η ΑΑΔΕ

Περισσότερα από 51.000 λίτρα πετρελαίου ναυτιλίας δέσμευσαν οι ελεγκτικές αρχές, τα οποία όπως φαίνεται είχαν ξεχάσει να δηλώσουν στο τελωνείο οι ιδιοκτήτες τριών πλοίων. 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για ελέγχους στην εφοδιαστική αλυσίδα διάθεσης καυσίμων, το τμήμα της Θαλάσσιας Ομάδας Ελέγχου της ΕΛΥΤ (Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων) διενήργησε στις 9 Οκτωβρίου ελέγχους σε πλοία στην παράκτια ζώνη της Χαλκίδας και δεσμεύθηκαν 51.249 λίτρα πετρελαίου ναυτιλίας. Ειδικότερα:

• Σε ένα ρυμουλκό πλοίο που κατέπλεε από λιμάνι του εξωτερικού πραγματοποιήθηκε έλεγχος των ναυτιλιακών εγγράφων, των τελωνειακών παραστατικών και της ποσότητας που ήταν στις δεξαμενές του πλοίου. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε το πλοίο να έχει στις δεξαμενές του πλεονάζουσα ποσότητα πετρελαίου ναυτιλίας 19.349 λίτρα. Οι ελεγκτικές αρχές δέσμευσαν την ποσότητα του πετρελαίου ναυτιλίας και ξεκίνησε η διαδικασία προσδιορισμού των φορολογικών επιβαρύνσεων.

• Σε δύο ρυμουλκούμενα πλοία που κατέπλευσαν από λιμάνια του εξωτερικού, πραγματοποιήθηκε συσχετισμός των ποσοτήτων που είχαν δηλωθεί στο αρμόδιο τελωνείο μέσω των Δηλωτικών Συνοπτικής Διασάφησης Εναπόθεσης (εμπορευμάτων) και της ποσότητας πετρελαίου ναυτιλίας που ήταν στις δεξαμενές των πλοίων.

Από τη διασταύρωση διαπιστώθηκε στο πρώτο πλοίο πλεονάζουσα ποσότητα πετρελαίου ναυτιλίας 16.100 λίτρα και στο δεύτερο 15.800 λίτρα (συνολική πλεονάζουσα ποσότητα 31.900 λίτρα). Αμεσα δεσμεύθηκε η ποσότητα του πετρελαίου ναυτιλίας και ξεκίνησε η διαδικασία προσδιορισμού των φορολογικών επιβαρύνσεων. Από τη φορολογική διοίκηση αναφέρουν ότι οι έλεγχοι για λαθρεμπόριο καυσίμων θα συνεχιστούν, καθώς τα έσοδα που χάνει ετησίως το κράτος ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.