Προσωρινή διοίκηση στη Folli Follie διορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Προσωρινή διοίκηση στη Folli Follie διορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

3' 17" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Τροπολογία με την οποία δίνεται η δυνατότητα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) να ζητεί από τη Δικαιοσύνη τον διορισμό προσωρινής διοίκησης σε εταιρείες όπως η Folli Follie ή η Creta Farms εισήγαγε προς ψήφιση με το φορολογικό νομοσχέδιο το υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με την Ε.Κ. Για τη συγκεκριμένη τροπολογία είναι ενήμερος και ο πρωθυπουργός που, όπως έχει δηλώσει, επιδιώκει να δει κάθαρση σε υποθέσεις που έχουν πλήξει την κεφαλαιαγορά και, βέβαια, να αποτραπούν παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον. Αμέσως μετά την ψήφιση της τροπολογίας και τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναμένεται να κάνει άμεσα χρήση του νέου «νομικού όπλου» που αποκτά και να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για να διορίσει προσωρινή διοίκηση στη Folli Follie χωρίς να χρειαστεί να περάσει από τη γενική συνέλευση. Η κίνηση αυτή εκτιμάται πως μπορεί να γίνει ακόμα και πριν από τις γιορτές. Και αυτό, διότι είναι γενικευμένη η πεποίθηση στην αγορά, αλλά και στους εποπτικούς μηχανισμούς της, πως η ανεξαρτησία των αλλεπάλληλων διοικήσεων που διαδέχθηκαν το προηγούμενο management από την οικογένεια των βασικών μετόχων δεν είναι πλήρης και οι ενέργειές τους συχνά εξυπηρετούν τα συμφέροντα εκείνων που έπληξαν τα συμφέροντα των υπολοίπων επενδυτών. Εξάλλου, ακόμα και σήμερα μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Folli Follie βρίσκεται και ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, πρώην διευθύνων σύμβουλος.

Η τροπολογία όμως δεν αφορά μόνον τη Folli Follie αλλά και άλλες περιπτώσεις όπου υπάρχει απουσία διοίκησης, όπως συνέβη π.χ. στην Creta Farms. Επιπλέον, όπως αναφέρει ο τίτλος της, στοχεύει στην «περαιτέρω εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 21ης Μαΐου 2008». Κατ’ αρχήν προβλέπεται δυνατότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανάλογη με αυτή της μειοψηφίας και του ελεγκτή ανωνύμου εταιρείας, να μπορεί να ζητεί από εισηγμένη εταιρεία τη σύγκληση γενικής συνέλευσης όταν συστηματικά διαπιστώνεται μη συμμόρφωση με υποχρεώσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς, ιδίως όταν δεν ικανοποιείται από την εταιρεία η ανάγκη συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης. Οπως, για παράδειγμα, όταν η εταιρεία δεν μεριμνά για την αντικατάσταση μέλους του διοικητικού της συμβουλίου ή την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής ελέγχου που δεν πληροί τα κριτήρια της κείμενης νομοθεσίας.

Επίσης, προβλέπεται αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να μπορεί να ζητεί τον διορισμό προσωρινής διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα (καθώς και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για τη μερική ή συνολική προσωρινή αντικατάσταση του διοικητικού συμβουλίου μελών αυτού), σε περίπτωση που συντρέχει έλλειψη διοίκησης ή παρακώλυση, από μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διενεργούμενου διαχειριστικού ή άλλου ελέγχου στον οποίο η εταιρεία έχει υπαχθεί. Το δικαίωμα να ζητήσει διορισμό προσωρινής διοίκησης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει και όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων των μελών της διοίκησης με εκείνα της εταιρείας ή εάν υφίστανται βάσιμες υπόνοιες ότι η παραμονή τους στην εταιρεία συνιστά απειλή για την ομαλή λειτουργία και αξιοπιστία της αγοράς και για τα συμφέροντα των επενδυτών.

Την τροπολογία υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών και Ανάπτυξης, Χρ. Σταϊκούρας και Αδ. Γεωργιάδης, και αποτελεί προϊόν ενδελεχούς συνεργασίας με την πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου και τον υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Ζαβό, αρμόδιο για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι παραπάνω εξουσίες που αποκτά η Επιτροπή Κεφαλαιαγορά, εφόσον βέβαια η τροπολογία ψηφιστεί, δεν αποτελούν παρέμβαση στη λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας και στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, κατά το εταιρικό δίκαιο, αλλά ενέργεια για την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων, προς τον σκοπό της προστασίας της ομαλής λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και του ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος, αναφέρει η εισηγητική έκθεση. Πρόκειται για νέα αρμοδιότητα της Ε.Κ., η οποία θα ασκείται μόνον σε έκτακτες περιστάσεις και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, εφόσον δεν έχουν ληφθεί μέτρα από την εταιρεία με τη διαδικασία που προβλέπει το εταιρικό δίκαιο ή άλλο πλαίσιο που διέπει ειδικού τύπου εταιρείες. Επίσης, με την παράγραφο 4 της τροπολογίας προβλέπεται ότι «από το πεδίο εφαρμογής των προτεινομένων διατάξεων εξαιρούνται εταιρείες που εντάσσονται σε εδικό πλαίσιο εποπτείας και εποπτεύονται από άλλη, πλην της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αρχή, όπως ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) και η Τράπεζα της Ελλάδος (συστημικά πιστωτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές εταιρείες)».

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή