Κέρδη 40,3 εκατ. η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στο 9μηνο

Κέρδη 40,3 εκατ. η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στο 9μηνο

2' 20" χρόνος ανάγνωσης

Αυξημένα κατά 56% σε 40,3 εκατ. ευρώ, από 26 εκατ. ευρώ, ήταν τα καθαρά κέρδη της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής κατά τη διάρκεια του φετινού εννεαμήνου. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης, η σημαντική αυτή άνοδος οφείλεται στην αυξημένη εγκατεστημένη ισχύ, αλλά κι εξαιτίας κερδών που προέκυψαν από συναλλαγματικές διαφορές και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 210,7 εκατ. ευρώ, από 208,5 εκατ. ευρώ, με τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής να ανέρχονται σε 169,3 εκατ. ευρώ, έναντι 154,4 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό εννεάμηνο, σημειώνοντας άνοδο της τάξεως του 9,6%. Στον αντίποδα, πτώση σημείωσαν τόσο οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα προς τρίτους (2,5 εκατ. ευρώ από 13,2 εκατ. ευρώ), όσο και τα έσοδα από τον τομέα των παραχωρήσεων, τα οποία μειώθηκαν σε 12,5 εκατ. ευρώ, έναντι 31,3 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2018. Η μείωση αυτή οφείλεται στην ολοκλήρωση της κατασκευής της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηπείρου. Τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 10,6% σε 132,7 εκατ. ευρώ, έναντι 120 εκατ. ευρώ.

Η καθαρή δανειακή θέση του ομίλου (τραπεζικός δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα και δεσμευμένες καταθέσεις) στο τέλος του εννεαμήνου 2019 διαμορφώθηκε στα 711 εκατ. ευρώ, έναντι 689 εκατ. ευρώ στο τέλος του φετινού πρώτου εξαμήνου, αυξημένη κατά περίπου 22 εκατ. κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, καθώς συνεχίζεται το επενδυτικό πρόγραμμα. Υπενθυμίζεται ότι συνολικά η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 1.512 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ευρώπη και στην Αμερική. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου ανέρχεται πλέον σε 1.390 MW. Συγκεκριμένα, ο όμιλος έχει εγκαταστήσει 607 MW στην Ελλάδα, 651 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στη ΝΑ Ευρώπη. Επόμενος στόχος της εταιρείας είναι να προσεγγίσει το μέγεθος των 2.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία.

Υπενθυμίζεται ότι προ διμήνου, η εισηγμένη εξασφάλισε την έκδοση ενός νέου ομολογιακού δανείου ύψους 150 εκατ. ευρώ και διάρκειας επτά ετών, στο οποίο μάλιστα τοποθετήθηκε, μεταξύ άλλων, και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), με κεφάλαια 18 εκατ. ευρώ. Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 2,6%, ενώ συνολικά διατέθηκαν 150.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ εκάστη. Το νέο ομόλογο θα χρηματοδοτήσει πρόσθετες επενδύσεις σε έργα παραγωγής αιολικής ενέργειας, τα οποία θα συμβάλουν στον στόχο της Ελλάδας να αυξήσει το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 35% της ετήσιας κατανάλωσης μέχρι το 2030. Ειδικότερα, όπως γνωστοποίησε η διοίκηση της εισηγμένης, από τα 150 εκατ. ευρώ της έκδοσης, τα 60 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της αποπληρωμής του προηγούμενου ομολόγου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, το οποίο επίσης είχε χρησιμοποιηθεί για πράσινες επενδύσεις. Τα υπόλοιπα (περίπου 90 εκατ. ευρώ) θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής σε αιολικά πάρκα στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή 14 αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και μέρος του κόστους εξαγοράς αιολικού πάρκου στην πολιτεία Τέξας των ΗΠΑ.