Πρόγραμμα ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων στην Ευρώπη

Πρόγραμμα ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων στην Ευρώπη

3' 17" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη (2014-2020), το υποπρόγραμμα MEDIA παρέχει στήριξη πρωτοβουλιών που προβάλλουν και προωθούν πληθώρα ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων, καθώς και στήριξη δραστηριοτήτων με σκοπό την αύξηση των γνώσεων και του ενδιαφέροντος του ακροατηρίου σε ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα.

Σήμερα θα παρουσιάσουμε την πρόσκληση του MEDIA για το 2020, που αναφέρεται στην ενίσχυση φορέων που διοργανώνουν οπτικοακουστικά φεστιβάλ.

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, στο πλαίσιο του τομέα προώθησης της διακρατικής κυκλοφορίας, μία από τις προτεραιότητες του υποπρογράμματος MEDIA είναι:

• Η υποστήριξη της ανάπτυξης ακροατηρίου ως μέσου τόνωσης του ενδιαφέροντος και βελτίωσης της πρόσβασης σε ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα, ιδίως μέσω ενεργειών προώθησης, εκδηλώσεων, κινηματογραφικής μόρφωσης και φεστιβάλ.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι αιτούντες πρέπει να είναι ευρωπαϊκοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ενώσεις, ιδρύματα, φιλανθρωπικά ιδρύματα, δήμοι/δημοτικά συμβούλια, κ.λπ.), να έχουν την έδρα τους σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA και να τελούν υπό την κυριότητα, είτε άμεσα είτε με πλειοψηφική συμμετοχή, πολιτών από αυτές τις χώρες.

Επιλέξιμες είναι αιτήσεις από νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε μία από τις ακόλουθες χώρες:

• Κράτη-μέλη της Ε.Ε.

• Προσχωρούσες χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνητικά υποψήφιες χώρες για τις οποίες υπάρχει προενταξιακή στρατηγική.

• Χώρες της ΕΖΕΣ που είναι μέλη του ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία).

• Την Ελβετική Συνομοσπονδία, με βάση διμερή συμφωνία που θα συναφθεί.

• Χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, σύμφωνα με τις καθορισμένες διαδικασίες.

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε δράσεις διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας που απευθύνονται ειδικά σε επιλεγμένες χώρες ή περιφέρειες με βάση συμπληρωματικές πιστώσεις που θα καταβάλουν αυτές οι χώρες ή περιφέρειες, σύμφωνα με ειδικό διακανονισμό που θα συμφωνηθεί με αυτές.

Μπορούν επίσης να επιλεγούν προτάσεις αιτούντων από χώρες εκτός Ε.Ε., με την προϋπόθεση ότι, κατά την ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης, έχουν υπογραφεί συμφωνίες με τους όρους συμμετοχής των χωρών αυτών στο πρόγραμμα που είχε θεσπιστεί με τον προαναφερόμενο κανονισμό.

Επισημαίνεται ότι φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμα για επιχορήγηση.

Επιλέξιμες δράσεις

Σύμφωνα με την πρόσκληση, μόνον οι αιτήσεις που υποβάλλονται από επιλέξιμα νομικά πρόσωπα που διοργανώνουν οπτικοακουστικά φεστιβάλ σε χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA θα γίνονται δεκτές.

Τουλάχιστον το 70% του επιλέξιμου προγράμματος που παρουσιάζεται στο κοινό κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ ή τουλάχιστον 100 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους (ή 400 ταινίες μικρού μήκους – σε περίπτωση φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους) πρέπει να προέρχονται από χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA. Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος το 50% των ταινιών πρέπει να είναι μη εγχώριες, ενώ πρέπει να εκπροσωπούνται τουλάχιστον 15 χώρες από αυτές «που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA».

Επισημαίνεται ότι η μέγιστη διάρκεια των δράσεων είναι 12 μήνες.

Κριτήρια αξιολόγησης

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν με άριστα το 100. Οι ποσοστιαίες μονάδες θα κατανέμονται σύμφωνα με τη στάθμιση που ακολουθεί:

• Συνάφεια (30 βαθμοί): αλληλεπίδραση με το ακροατήριο και ειδικότερα μηχανισμοί προβολής, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των τελευταίων ψηφιακών τεχνολογιών και εργαλείων.

• Ποιότητα του περιεχομένου και των δραστηριοτήτων (35 βαθμοί): Η ευρωπαϊκή διάσταση του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής και γεωγραφικής του πολυμορφίας.

• Διάδοση των αποτελεσμάτων, αντίκτυπος και βιωσιμότητα του σχεδίου (30 βαθμοί): Μέγεθος του ακροατηρίου και αντίκτυπος στην προώθηση και κυκλοφορία ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων (χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και μηχανισμών για τη διευκόλυνση της εμπορικής ή εναλλακτικής διανομής).

• Οργάνωση της ομάδας (5 βαθμοί): Η κατανομή των ρόλων και των αρμοδιοτήτων της ομάδας σε σχέση με τους ειδικούς στόχους της προτεινόμενης δράσης.

Προϋπολογισμός

Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα λάβει τη μορφή κατ’ αποκοπήν ποσού ανάλογα με τον αριθμό των ευρωπαϊκών ταινιών στο πρόγραμμα, και θα κυμαίνεται από 19.000 έως 75.000 ευρώ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για αυτόν τον κύκλο της δράσης εκτιμάται σε 1,6 εκατ. ευρώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 23η Απριλίου 2020 και ώρα 17.00 (ώρα Βρυξελλών), για δραστηριότητες που ξεκινούν μεταξύ 1/11/20 και 30/4/21.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο των οδηγιών καθώς και τα έντυπα της αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-2020_en.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή