ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Για χρεώσεις λογαριασμών το 50% των καταγγελιών στις τηλεπικοινωνιακές

Για χρεώσεις λογαριασμών το 50% των καταγγελιών στις τηλεπικοινωνιακές

Η αμφισβήτηση λογαριασμών των τηλεπικοινωνιακών παρόχων κυριάρχησαν στα αιτήματα/καταγγελίες που υπέβαλαν το 2018 οι Ελληνες καταναλωτές. Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), οι καταναλωτές υπέβαλαν πέρυσι 11.617 αιτήματα/καταγγελίες, εκ των οποίων, ποσοστό άνω του 50% αφορά σε παράπονα και καταγγελίες, σχετικά με τους λογαριασμούς που εξέδωσαν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι.

Η ΕΕΤΤ, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, φέτος δεν προσφέρει αναλυτικά στατιστικά στοιχεία. Σημειώνει ωστόσο ότι βασικότερο θέμα των καταγγελιών που έφτασαν στον Τομέα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών (ΤΕΚ) της Επιτροπής, είναι η αμφισβήτηση χρεώσεων σε λογαριασμούς.

Αναφορικά με τις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, το 49,6% των αιτημάτων αφορούσε σε αμφισβητήσεις λογαριασμών. Ακολούθησαν η κατηγορία των «αυθαίρετων ενεργοποιήσεων υπηρεσιών» από τους παρόχους (αντιστοιχούσε στο 15,7% των καταγγελιών), η «άρνηση/καθυστέρηση παροχής νέας σύνδεσης» (11,7%), η «μη αποκατάσταση βλάβης» (8,6%) και λοιπά θέματα (14,4% των καταγγελιών).

Αναφορικά με τις τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις πολλαπλών υπηρεσιών σταθερής (double-play, triple-play), οι καταγγελίες σχετικά με την «αμφισβήτηση λογαριασμών» ανήλθαν στο 45,9%, ακολούθησαν οι καταγγελίες για «μη-αποκατάσταση βλάβης» σε 15,81%, η «άρνηση/καθυστέρηση παροχής νέας σύνδεσης» με 9,79% κ.ο.κ. Τέλος, για τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, οι καταγγελίες που αφορούσαν σε «αμφισβήτηση λογαριασμού» έλαβε το 69,7% των καταγγελιών, η «αυθαίρετη ενεργοποίηση» το 6,62%, η «άρνηση/καθυστέρηση παροχής νέας σύνδεσης» το 3,74% κ.ο.κ.

Στις ταχυδρομικές υπηρεσίες οι καταγγελίες ήταν πολύ λιγότερες απ’ ό,τι στις τηλεπικοινωνίες. Συνολικά υπήρξαν 246 αιτήματα/καταγγελίες. Κι εδώ απουσιάζει η περαιτέρω στατιστική ανάλυση. Αναφορικά με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες των ΕΛΤΑ, το 72% των παραπόνων αφορά την «πλημμελή εξυπηρέτηση/απώλεια» και το υπόλοιπο 28% των παραπόνων σε «καθυστέρηση επίδοσης» ταχυδρομικού αντικειμένου. Αναφορικά με τις ταχυμεταφορές, το 90% των παραπόνων αφορά την καθυστέρηση επίδοσης αντικειμένου και την πλημμελή εξυπηρέτηση, ενώ το υπόλοιπο 10% τον εκτελωνισμό του αντικειμένου. Στο μεταξύ, τα πεπραγμένα της ΕΕΤΤ για το 2018 παραδόθηκαν χθες από τη διοίκηση της Επιτροπής στον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τσούλα.

Τα έσοδα

Η ΕΕΤΤ πέρυσι απασχολούσε 232 άτομα, και είναι ο μεγαλύτερος αριθμός απασχολουμένων που είχε στη διάρκεια της τελευταίας 7ετίας (2012-2018). Επίσης, για την περασμένη χρονιά η ΕΕΤΤ είχε έσοδα (από εφαρμοζόμενα τέλη) ύψους 40,6 εκατ. ευρώ, έσοδα από πρόστιμα ύψους 5,4 εκατ. ευρώ και χρηματοοικονομικά έσοδα από τόκους ύψους 6,8 εκατ. ευρώ. Το συνολικό κόστος λειτουργίας οριακά ξεπέρασε τα 12 εκατ. ευρώ και ως συνέπεια η Επιτροπή εμφάνισε καθαρά θετικά αποτελέσματα ύψους 41,0 εκατ. ευρώ.