Ρευστότητα 10 εκατ. στην Εθνική Factors από την EBRD

Ρευστότητα 10 εκατ. στην Εθνική Factors από την EBRD

1' 19" χρόνος ανάγνωσης

Πιστωτική γραμμή ύψους 10 εκατ. ευρώ θα προσφέρει η EBRD στην Εθνική Factors, θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας, στον τομέα πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, στο πλαίσιο συμμετοχής της στο πρόγραμμα διευκόλυνσης εμπορίου (TFP).

Η νέα πιστωτική γραμμή θα επιτρέψει στην Εθνική Factors να επεκτείνει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και σε μεγαλύτερους εγχώριους εταιρικούς πελάτες. Θα παράσχει χρηματοδότηση για εγχώριες και διεθνείς συναλλαγές factoring και εγγυήσεις στις υποχρεώσεις πληρωμής στο πλαίσιο συναλλαγών εισαγωγικού εμπορίου. Επιπλέον, η EBRD θα προσφέρει και τεχνική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων e-learning προγραμμάτων, συχνών σεμιναρίων και εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι το factoring (πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων) είναι ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο που μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά του παραδοσιακού τραπεζικού δανεισμού. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της EBRD, αποδείχθηκε ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο χρηματοδότησης, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τη ρευστότητά τους, λαμβάνοντας άμεση χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης, ώστε να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τον κύκλο παραγωγής τους.

Το πρόγραμμα διευκόλυνσης εμπορίου της EBRD ξεκίνησε το 1999 με στόχο την προώθηση του διεθνούς εμπορίου μεταξύ των χωρών όπου δραστηριοποιείται η τράπεζα, με τη μορφή εγγυήσεων και βραχυπρόθεσμων δανείων προς επιλεγμένες συμμετέχουσες τράπεζες και εταιρείες factoring. Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος βάσει του αριθμού των εγγυήσεων που έχουν δοθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η EBRD άρχισε να επενδύει στην Ελλάδα το 2015 σε προσωρινή βάση, με σκοπό να στηρίξει την προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας από την οικονομική κρίση. Μέχρι σήμερα έχει επενδύσει πάνω από 3 δισ. ευρώ σε περισσότερα από 50 έργα στον ιδιωτικό τομέα, στην ενέργεια, στις υποδομές και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας.