ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μειώνουν τα επιτόκια Εμπορική-Αττικής

Μειωμένα από 0,10 έως και 0,50 είναι τα νέα επιτόκια της Εμπορικής Τράπεζας που τίθενται σε ισχύ από την προσεχή Δευτέρα.

Οι μειώσεις έχουν επίκεντρο τις καταθέσεις, διαμορφώνοντας τις αποδόσεις ταμιευτηρίου στο 1,75%, από 2,25%.

Τα επιτόκια του προνομιακού λογαριασμού ξεκινούν από 2% για ποσά άνω του ενός εκατομμυρίου και φθάνουν μέχρι και 3% για ποσά άνω των 50 εκατ. δρχ.

Στο σκέλος των χορηγήσεων οι μειώσεις είναι επιλεκτικές και αφορούν στη μείωση του βασικού επιτοκίου χορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις στο 6%, ενώ κατά 0,25% μειώνονται τα επιτόκια των καρτών της Εμπορικής για το διάστημα μετά τους πρώτους έξι μήνες.

Σε μειώσεις των επιτοκίων τόσο στις χορηγήσεις όσο και στις καταθέσεις από 0,25 έως και μισή μονάδα, προχώρησε επίσης και η Τράπεζα Αττικής.

Η απόδοση ταμιευτηρίου διαμορφώνεται στο 2,25%, ενώ από 2,25% έως και 3,5% είναι η απόδοση του προνομιακού λογαριασμού της.

Να υπογραμμίσουμε ότι η χρηματιστηριακή συγκυρία δεν επηρεάζει κατ’ ελάχιστον τον όμιλο, ο οποίος διατηρεί αυξημένη ρευστότητα και συνεχίζει το επιχειρησιακό του πρόγραμμα σε μία ευρωπαϊκή αγορά όπου η τάση συγκέντρωσης, κυρίως από αμερικανικές εταιρείες εντείνεται.