ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δυσαρμονία μεταξύ των βασικών κλαδικών δεικτών

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της εβδομάδας 19/11-26/11 ήταν η πλήρης δυσαρμονία μεταξύ των βασικών κλαδικών δεικτών. O τραπεζικός κλάδος, καθ’ όλο το παραπάνω διάστημα, κινήθηκε διορθωτικά, ακολουθούμενος και από τον FTSE 20, σε αντίθεση με τις εταιρείες μικρομεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίες πραγματοποιούσαν καθημερινά νέα υψηλά. Ορισμένων δε οι αποδόσεις ήταν εντυπωσιακές.

Δεδομένο είναι, ωστόσο, ότι δεν νοείται περαιτέρω ουσιαστική ανοδική κίνηση χωρίς τη συμμετοχή των εταιρειών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Κατά το ίδιο διάστημα ο Γενικός Δείκτης (σχήμα 1) δοκίμαζε επανειλημμένα την αντίσταση του κινητού μέσου όρου του των 200 ημερών, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να τον διασπάσει ανοδικά.

Τελικά, την Παρασκευή 23/11 η διόρθωση γενικεύτηκε σε όλους τους κλαδικούς δείκτες, επιβεβαιώνοντας τη σπουδαιότητα του υψηλού των 2.814 μονάδων. Εξαιρετική σημασία παρουσιάζει η εικόνα του τραπεζικού δείκτη, ο οποίος βρέθηκε να δοκιμάζει τη στήριξη τόσο της μεσαίας λωρίδας του Bollinger (20 περιόδων) όσο και τη γραμμή τάσης που ενώνει τα χαμηλά όλης της δίμηνης ανοδικής πορείας του. Επιβεβαιωμένη καθοδική διάσπαση της τελευταίας πιθανόν να μεταβάλει και τη βραχυπρόθεσμη προοπτική. Επιπλέον, και κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, ο εξαιρετικά αυξημένος όγκος τεμαχίων της Πέμπτης 22/11, ο οποίος κατευθύνθηκε προς εταιρείες της μικρομεσαίας κεφαλαιοποίησης, θα πρέπει μάλλον να αντιμετωπισθεί με σκεπτικισμό.

Ως ενθαρρυντικό στοιχείο θα μπορούσε να αναφερθεί η περιορισμένη δυνατότητα περαιτέρω άμεσης υποχώρησης των εταιρειών του τραπεζικού κλάδου και η πιθανότητα ανοδικής αντίδρασης εντός των επομένων ημερών.

* H τεχνική ανάλυση δεν λαμβάνει υπόψιν μικρο – και μακροοικονομικούς παράγοντες. Βασίζεται σε στατιστική ανάλυση δεδομένων και αναγνώριση επαναλαμβανόμενων σχηματισμών. Επιπλέον, δεν αποτελεί προτροπή για αγορά είτε πώληση μετοχών.