ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση πωλήσεων 15%-16% από τη Frigoglass

Αύξηση πωλήσεων 15%-16% από τη Frigoglass

Με σημαντική αύξηση των πωλήσεων και της λειτουργικής του κερδοφορίας εκτιμά ο όμιλος Frigoglass ότι έκλεισε το 2019, γεγονός που θα επιτρέψει τη συνέχιση των επενδύσεων το 2020, κυρίως στον κλάδο της υαλουργίας.

Με βάση τα μη ελεγμένα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα από διοικητική πληροφόρηση και την έως τώρα πληροφόρηση, που δημοσιοποίησε χθες ο ίδιος ο όμιλος, οι πωλήσεις του το 2019 εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά περίπου 15%-16% σε σύγκριση με το 2018, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υπολογίζεται ότι ενισχύθηκαν την περυσινή οικονομική χρήση κατά 30%-32%. Σημειώνεται ότι το 2018 οι πωλήσεις του ομίλου είχαν διαμορφωθεί σε 417,29 εκατ. ευρώ και τα EBITDA σε 56,4 εκατ. ευρώ.

Ειδικά στον κλάδο επαγγελματικής ψύξης εκτιμάται ότι οι πωλήσεις το 2019 αυξήθηκαν κατά 16%-17% και τα EBITDA κατά 47%-49% σε σύγκριση με το 2018. Η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζει επενδύσεις από πελάτες σε επαγγελματικά ψυγεία στην Ευρώπη, καθώς και τις πρωτοβουλίες εξοικονόμησης του κόστους παραγωγής. Υπενθυμίζεται ότι μία από τις μονάδες παραγωγής της Frigoglass στον κλάδο επαγγελματικής ψύξης, η οποία σταμάτησε να λειτουργεί εντός του 2019, ήταν στην Ελλάδα, στην Κάτω Αχαΐα.

Στον κλάδο υαλουργίας, ο όμιλος εκτιμά ότι οι πωλήσεις του το 2019 αυξήθηκαν κατά 11%-12% και τα EBITDA κατά 17%-19% ως αποτέλεσμα της αύξησης του όγκου πωλήσεων γυάλινων φιαλών και μεταλλικών πωμάτων, καθώς και των πρωτοβουλιών αύξησης των τιμών στη Νιγηρία.

Οι κεφαλαιακές δαπάνες για το 2019 ανήλθαν σε περίπου 28-30 εκατ. ευρώ.

Χθες, εξάλλου, ο όμιλος ανακοίνωσε ότι η θυγατρική του με την επωνυμία Frigoglass Finance B.V. προτίθεται να προβεί σε προσφορά ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ονομαστικού κεφαλαίου 260 εκατ. ευρώ με λήξη το 2025. Το ακαθάριστο προϊόν της έκδοσης, εάν ολοκληρωθεί, θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών των εταιρειών του ομίλου, για άλλους εταιρικούς σκοπούς και για την καταβολή των αμοιβών και εξόδων σε σχέση με την προσφορά των ομολογιών. Οι ομολογίες δεν θα προσφερθούν, πωληθούν και δεν θα καταστούν διαθέσιμες με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε ιδιώτες επενδυτές στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.