ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συμφωνία Lamda με Εurobank και Πειραιώς για δάνεια 1,1 δισ. ευρώ

Συμφωνία Lamda με Εurobank και Πειραιώς για δάνεια 1,1 δισ. ευρώ

Σε συμφωνία ήρθε η Lamda Development με τη Εurobank και την Τράπεζα Πειραιώς για δάνεια ύψους 1,1 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, χθες η εταιρεία υπέγραψε τους βασικούς επιχειρηματικούς όρους του κοινοπρακτικού δανεισμού της από τις δύο τράπεζες, ύψους έως 879 εκατ. ευρώ, με σκοπό τη χρηματοδότηση του έργου στο Ελληνικό, αλλά και του κοινοπρακτικού τραπεζικού δανεισμού ύψους έως 303 εκατ. ευρώ για την κάλυψη ΦΠΑ των δαπανών του έργου.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, ο τραπεζικός δανεισμός της αφορά:

α) Τη χρηματοδότηση των εργασιών της πρώτης πενταετίας του έργου (φάση α΄), που θα περιλαμβάνει κυρίως την ενίσχυση της παραλιακής ζώνης, την ανάπτυξη συγκροτημάτων κατοικιών, εμπορικών χρήσεων και των σχετικών υποδομών, ύψους έως 546 εκατ. ευρώ (πλέον ποσού έως 231 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του ΦΠΑ) και διάρκειας έως 10 ετών.

β) Τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη δύο εμπορικών κέντρων στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και εντός της μαρίνας Αγ. Κοσμά, ύψους έως 237 εκατ. ευρώ και 96 εκατ. ευρώ αντίστοιχα (πλέον ποσών έως 53 εκατ. ευρώ και 19 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του ΦΠΑ), διάρκειας έως 11 ετών.

Δύο εγγυητικές

Επίσης, θα εκδοθούν δύο εγγυητικές επιστολές έως 495 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η μία ύψους έως 345 εκατ. ευρώ θα παραδοθεί στο ΤΑΙΠΕΔ ως κάλυψη για το πιστούμενο τίμημα αγοραπωλησίας των μετοχών της «Ελληνικό Α.Ε.». Η άλλη εγγυητική, ύψους 150 εκατ. ευρώ, θα εκδοθεί προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης υποχρεώσεων της εταιρείας στο πλαίσιο των χρηματοδοτήσεων που έχει συμφωνήσει να λάβει. Αξίζει να σημειωθεί ότι το επιτόκιο θα είναι κυμαινόμενο και το προβλεπόμενο περιθώριο θα συμφωνεί με τους όρους αγοράς.

Προβλέπεται επίσης η παροχή εξασφαλιστικών δικαιωμάτων –τα οποία είναι συνήθη σε τέτοιου είδους χρηματοδοτήσεις (project finance)– όπως, ενδεικτικά, η σύσταση υποθήκης στην τράπεζα ή/και η κατά περίπτωση ενεχυρίαση των δικαιωμάτων επιφανείας τμήματος των ακινήτων της «Ελληνικό Α.Ε.», τα οποία σχεδιάζεται να αναπτυχθούν, η ενεχυρίαση των μετοχών του εκδότη του δανείου, η ενεχυρίαση μέρους των απαιτήσεων και πηγών εσόδων από την εκμετάλλευση του έργου, καθώς και των απαιτήσεων από τη σύμβαση.

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση των έργων της πρώτης πενταετίας, οι παραπάνω όροι προβλέπουν ακόμη συγκεκριμένο μηχανισμό χρήσης των εσόδων από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, καθώς και χρήση μέρους αυτών για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του έργου.