ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέρισμα 16 δρχ. από την «Κτήμα Λαζαρίδη»

Τη διανομή μερίσματος 16 δρχ. ανά μετοχή για την κλειομένη χρήση στις 30 Ιουνίου 2001, έναντι 15 δρχ. της προηγουμένης χρήσεως, θα προτείνει η διοίκηση της εταιρείας «Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη A.E.» κατά την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Δεκεμβρίου. H εταιρεία, που παρουσιάζει αύξηση πωλήσεων κατά 6,57% κατά το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως, ολοκληρώνει στις αρχές του 2002 την επέκταση των εγκαταστάσεών της που της επιτρέπουν να διπλασιάσει την παραγωγική βάση της. Κατά τη χρήση 2000-2001 οι πωλήσεις της «Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη» ανήλθαν σε 1,652 δισ. δρχ. έναντι 1,518 δισ. δρχ., με κέρδη προ φόρων 504 εκατ. δρχ. έναντι 453 εκατ. δρχ. Για το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως η εισηγμένη παρουσιάζει πωλήσεις 308 εκατ. δρχ. έναντι 289 εκατ. δρχ. του αντίστοιχου διαστήματος του 2000. H διοίκηση της εταιρείας αποφεύγει να διατυπώσει προβλέψεις για το σύνολο της χρήσης, καθώς τα γεγονότα του Σεπτεμβρίου έχουν δημιουργήσει επιφυλάξεις για την κίνηση των προϊόντων της που παραδοσιακά παρουσιάζουν μεγαλύτερη κατανάλωση κατά τους τελευταίους δύο μήνες του έτους.

Στο πλαίσιο επενδυτικού προγράμματος, ύψους 2,1 δισ. δρχ. για την τριετία 2001-2003, η «Κτήμα Κώστας Λαζαρίδης» θα έχει τη δυνατότητα εμφιάλωσης πλέον των 2 εκατομμυρίων φιαλών με την ολοκλήρωση της επέκτασης των παραγωγικών εγκαταστάσεών της. Θα ακολουθήσει η βελτίωση των αμπελώνων και στην τρίτη φάση η υλοποίηση επένδυσης στο Καπανδρίτι Αττικής, όπου έχει αγορασθεί γήπεδο 22 στρ. και έχουν αναπτυχθεί αμπελώνες 50 στρ. που αναμένεται να αποδώσουν στα επόμενα τρία χρόνια. Στο Καπανδρίτι η εταιρεία δεν αποκλείει τη δημιουργία μονάδος παραγωγής και εμφιάλωσης, αν και δεν έχει οριστικοποιήσει τα σχέδιά της για το συγκεκριμένο project, εξετάζοντας και την προοπτική επιδοτήσεων.