ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σημαντική κάμψη 14% κερδών για OTE

Την κατηφόρα πήραν τα κέρδη του OTE κατά το 9μηνο (Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2001), τα οποία εμφανίζονται μειωμένα κατά 14% σε σχέση με τα αντίστοιχα περυσινά. Ειδικότερα τα κέρδη προ φόρων του OTE περιορίσθηκαν σε 172,9 δισ. δρχ. από 201,1 δισ. δρχ. το 2000, αν και ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4,8% στα 858,8 δισ. δρχ. από 818,9 δισ. δρχ.

Οι δαπάνες του εννεαμήνου είναι αυξημένες κατά 7% (641,3 δισ. από 599,4 δισ. δρχ.), ενώ και τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης του OTE εμφανίζουν κάμψη κατά 1%. Οπως προκύπτει πλέον και από τα δημοσιευμένα στοιχεία του OTE, ήταν περιττές οι «διαψεύσεις», στις οποίες προέβη ο Οργανισμός, όταν η «K» αποκάλυψε στις 5/10 ότι τα κέρδη του στο τέλος Αυγούστου 2001 εμφάνιζαν υποχώρηση της τάξης του 15,3%, ενώ τα έσοδά του ήταν αυξημένα κατά 6,5%.

Πάντως, την ίδια περίοδο (Ιαν. – Σεπτ.) ο OTE πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 240 δισ. δρχ. Τα αποθέματα που εμφανίζει στις λογιστικές καταστάσεις του 9μήνου μόλις που αγγίζουν τα 32 δισ. δρχ., αν και η αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης υλικών τα αποτιμά σε 85,2 δισ. δρχ., ενώ η μείωση της αξίας των διεθνών συμμετοχών του, ύψους 129 δισ. δρχ., με βάση τα αμερικανικά λογιστικά πρότυπα θα αποσβεστεί σε 15 ή 20 χρόνια. Ομως και τα διαθέσιμα του OTE περιορίσθηκαν στα 50,6 δισ. δρχ. από 242,5 δισ. δρχ., καθώς τον Αύγουστο ο Οργανισμός προκατέβαλε υποχρεώσεις μέχρι το 2011 υπέρ του ΤΑΠ-ΟΤΕ ως συμμετοχή στο αμοιβαίο κεφάλαιο της ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ.

Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις 9μηνου του ομίλου του OTE, ο κύκλος εργασιών εμφανίζει αύξηση κατά 13,5% (1,029 δισ. δρχ. από 907,67 δισ. δρχ.), όπως και τα προ φόρων κέρδη κατά 9,1% στα 250,5 δισ. δρχ. από 229,6 δισ. δρχ., ενώ οι δαπάνες αυξήθηκαν και αυτές κατά 11,8%. Ουσιαστικά, η λογιστική εικόνα του ομίλου του OTE διαμορφώνεται θετικά από τις εντυπωσιακές επιδόσεις της Cosmote με τζίρο 9μήνου αυξημένο κατά 61% και τα προ φόρων κέρδη κατά 209% υψηλότερα του περασμένου αντίστοιχου διαστήματος. Εντύπωση προκαλεί η έντεχνη αποφυγή από τον OTE να δημοσιοποιήσει τα αναλυτικά αποτελέσματα των μεγαλύτερων επενδύσεων εξωτερικού, δηλαδή των: Romtelecom, Cosmotom και Atmentel. A. Μπ.