ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αποδοτική η τοποθέτηση της «Καθημερινής A.E.» στη ναυτιλία

Αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών κατά 33% εμφάνισε η «Καθημερινή A.E.» το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2001, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρά την αρνητική πορεία που χαρακτηρίζει τον κλάδο των Εκδόσεων – Εκτυπώσεων την τρέχουσα οικονομική χρήση. H αύξηση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην επιτυχή τοποθέτηση της «Καθημερινής A.E.» σε δύο πετρελαιοφόρα πλοία, μέσω της θυγατρικής της «Νήσος Νάξος Ναυτιλιακή A.E.», η συμβολή της οποίας προδιαγράφεται ακόμη πιο σημαντική στο μέλλον. Συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν στα 13,69 δισ. δραχμές έναντι 10,24 δισ. δραχμών του πρώτου εννεαμήνου του 2000.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι τα ενοποιημένα κέρδη της «Καθημερινής A.E.» το 9μηνο του 2001 διαμορφώθηκαν στο ύψος του 1,560 δισ. δραχμών, εκ των οποίων κέρδη 1,368 δισ. δραχμών προέρχονται από την τοποθέτηση στη ναυτιλία μέσω της «Νήσος Νάξος Ναυτιλιακή A.E.» για το διάστημα 6 Απριλίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου του 2001. Οπως τονίζει στις παρατηρήσεις της η εταιρεία στη λογιστική κατάσταση που δημοσιεύεται σήμερα, για να είναι συγκρίσιμα τα δύο εννεάμηνα θα πρέπει να αναχθούν σε κέρδη προ φόρων και τα αποτελέσματα της θυγατρικής «Νήσος Νάξος Ναυτιλιακή A.E.», τα οποία έχουν ήδη φορολογηθεί, με συνέπεια εάν γίνει αυτή η αναγωγή, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων της «Καθημερινής A.E.» να φθάνουν το επίπεδο των 2,189 δισ. δραχμών και να καταγράφουν άνοδο σε ποσοστό 60%. O κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας αυξήθηκε κατά 3,4% στο 9μηνο του 2001 και έφθασε τα 9,207 δισ. δραχμές από 8,901 δισ. δραχμές το 9μηνο του 2000, επηρεαζόμενος οριακά από τη γενικότερη πορεία του κλάδου και τη μείωση των διαφημιστικών εσόδων. Τα μειωμένα διαφημιστικά έσοδα καλύφθηκαν από τα αυξανόμενα έσοδα της βιομηχανικής μονάδας στο Κορωπί και τα έσοδα από πωλήσεις εφημερίδων.

Την Τετάρτη ο Ομιλος Πετζετάκι ανακοίνωσε μια πρωτότυπη για τα ελληνικά δεδομένα απόφαση με την ένταξη σε ενιαίο διοικητικό χήμα (Eurohose Division) των 5 εταιρειών που ελέγχει στην Ευρώπη.