ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αντλησε 20 εκατ. ευρώ η Αβαξ μέσω ΑΜΚ

antlise-20-ekat-eyro-i-avax-meso-amk-2362837

Τη θέση της στον κατασκευαστικό όμιλο Αβαξ ισχυροποιεί, όπως αναμενόταν, η οικογένεια Ιωάννου ύστερα από την ολοκλήρωση και την πλήρη κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ), ύψους 20 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων.

Οπως ανακοίνωσε, χθες, η εισηγμένη εταιρεία, η ΑΜΚ, που πραγματοποιήθηκε από τις 27 Ιανουαρίου έως τις 10 Φεβρουαρίου, καλύφθηκε κατά 52,9% με την καταβολή συνολικού ποσού της τάξης των 10,5 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 35.286.747 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. Υστερα όμως από την απόκτηση από τους βασικούς μετόχους 31.379.919 αδιάθετων μετοχών, η κάλυψη της ΑΜΚ ανήλθε στο 100%. Ως εκ τούτου, η οικογένεια Ιωάννου, που ήλεγχε ποσοστό χαμηλότερο από 5%, ισχυροποιεί τη θέση της στην εισηγμένη εταιρεία, με το ποσοστό της να διαμορφώνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε περίπου 20%. Το ποσοστό του Κωνσταντίνου Μιτζάλη τοποθετείται σε 20%, ενώ αυτό της οικογένειας Κουβαρά διαμορφώνεται σε 9,2%. Οσον αφορά το μερίδιο του άλλοτε βασικού μετόχου, της κυπριακής εταιρείας J&P Overseas, που δεν συμμετείχε στην ΑΜΚ, περιορίζεται στο 24%. Με δεδομένο όμως ότι η J&P είναι σε διαδικασία εκκαθάρισης, το 24% αναμένεται ότι θα τεθεί προς πώληση από την εκκαθαρίστρια Alvarez & Marshal σε βάθος χρόνου. Κύκλοι της αγοράς αναφέρουν ότι η κάλυψη της ΑΜΚ από τους βασικούς μετόχους της εισηγμένης αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην Αβαξ στην οποία η μετοχική επίδραση του «βαριδιού» της J&P περιορίζεται. Προτού ολοκληρωθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τον διαχωρισμό της τεχνικής εταιρείας από την J&P (από τα αρχικά των ιδρυτών της, Στέλιου Ιωάννου και Γιώργου Παρασκευαΐδη) είχε σηματοδοτήσει η αλλαγή επωνυμίας, ύστερα από περίπου 17 χρόνια, σε Αβαξ απο J&P Αβαξ.

Τα αντληθέντα κεφάλαια, που τοποθετούνται σε 19,6 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν:

• 4,725 εκατ. ευρώ για κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από τα ομολογιακά δάνεια.

• 5 εκατ. ευρώ για τη μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

• 3,43 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της 100% θυγατρικής Volterra A.E. ως προς την εισφορά ιδίων κεφαλαίων στο αιολικό πάρκο στο Κουρομάντρι – Ριγανόλακα Ναυπακτίας.

• 3,487 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για βελτίωση ταμειακής ρευστότητας, ενόψει και των πληρωμών (σε δόσεις) του προστίμου, ύψους 18,3 εκατ. ευρώ, που επιβλήθηκε το 2017 στην εταιρεία από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για διευθέτηση διαφοράς.

• 3 εκατ. ευρώ για εισφορά ιδίων κεφαλαίων και δανείου μειωμένης εξασφάλισης (sub-debt) στο έργο ΣΔΙΤ της διαχείρισης απορριμμάτων του νομού Ηλείας.

Σημειώνεται ότι η Αβαξ, σε επίπεδο ομίλου, εμφανίζει ανεκτέλεστο ύψους 1,8 δισ. ευρώ ύστερα και από την ανάληψη, το περασμένο φθινόπωρο, τριών έργων ύψους 740 εκατομμυρίων ευρώ. Σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων συνδέεται με τη διοργάνωση του FIFA 2022 στο Κατάρ, με τρία έργα συνολικής αξίας 193,3 εκατ. ευρώ να αντιπροσωπεύουν το 25% του συνόλου των έργων εξωτερικού, αξίας 768,1 εκατ. ευρώ.