ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οκτώ μέτρα στήριξης των ΜμΕ λόγω κορωνοϊού προτείνει η ΕΣΕΕ

viomixania2

Πακέτο μέτρων για την ανακούφιση των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων, που πλήττονται ή θα πληγούν λόγω των επιπτώσεων του κορωνοϊού στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, προτείνει στην κυβέρνηση η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Τα προτεινόμενα 8 μέτρα είναι τα ακόλουθα:

• Απόδοση έκτακτου βοηθήματος λειτουργίας και κίνησης, ύψους 5.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που αναγκάζονται να κλείσουν προσωρινά ή λειτουργούν σε περιοχές όπου έχουν ληφθεί μέτρα βάσει της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Το βοήθημα προτείνεται να είναι ακατάσχετο και να μη συμψηφίζεται με άλλες οφειλές.

• Αναστολή καταβολής του ΦΠΑ, του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ), των δόσεων των ληξιπρόθεσμων χρεών και των δόσεων ρυθμίσεων οφειλών προς το Δημόσιο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι να αποκατασταθεί η λειτουργία της τοπικής αγοράς.

• Αναστολή καταβολής των τρεχουσών εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων προς τον ΕΦΚΑ μέχρι και πάλι την αποκατάσταση της λειτουργίας της τοπικής αγοράς.

• Αναστολή των πάσης φύσεως πλειστηριασμών για τις πληττόμενες περιοχές και επιχειρήσεις.

• Αναστολή της υποχρέωσης καταβολής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις τράπεζες, που απορρέουν από δανειακές συμβάσεις.

• Αναστολή της καταβολής δημοτικών φόρων και τελών.

• Προσωρινή απόδοση εργοδοτικού δικαιώματος για απαίτηση ελέγχων στους εργαζομένους.

• Κάλυψη από τον ΟΑΕΔ των μακροχρόνιων απουσιών των εργαζομένων λόγω της επιδημίας.

Η ΕΣΕΕ αναφέρει επίσης ότι υιοθετεί τις προτάσεις της SMEunited, του θεσμοθετημένου κοινωνικού εταίρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η SMEunited ζήτησε από τις εθνικές κυβερνήσεις να χρησιμοποιήσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να διασφαλίσουν τη ρευστότητα αλλά και το κεφάλαιο κίνησης για τις ΜμΕ, παρότρυνε την Κομισιόν να κινηθεί προς τη διαμόρφωση μηχανισμών που θα υποβοηθήσουν τις ΜμΕ να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες και, τέλος, πρότεινε την αξιοποίηση των εναπομεινάντων funds της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην κατεύθυνση παροχής του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης των ΜμΕ.