ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δρομολογούνται επενδύσεις στον τομέα διαχείρισης ενέργειας

Δρομολογούνται επενδύσεις στον τομέα διαχείρισης ενέργειας

Η μεγαλύτερη επένδυση του ομίλου Quest πέρυσι έγινε στον τομέα της ενέργειας. Η εταιρεία απέκτησε τρία νέα φωτοβολταϊκά πάρκα με τίμημα 27 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική εγκατεστημένη βάση της Quest Energy στα 26,2 MW.

Η κίνηση αυτή αποτελεί συνέχεια εκείνης του 2018, όταν ο όμιλος Quest επανέκαμψε στον τομέα της ενέργειας μετά την αποεπένδυση που είχε πραγματοποιήσει το 2016. Τότε ο όμιλος είχε πουλήσει σχεδόν το σύνολο των μονάδων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ που διέθετε εκείνη την εποχή. Τη χρονιά εκείνη ο όμιλος πούλησε αντί 29 εκατ. ευρώ όλες τις μονάδες ΑΠΕ στις οποίες είχε επενδύσει.

Ο τομέας της ενέργειας ήταν ένας niche τομέας για τον όμιλο Quest. Για παράδειγμα, η ενέργεια πέρυσι απέφερε έσοδα 6,7 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί μόλις στο 1% των συνολικών εσόδων. Ωστόσο, ο τομέας αυτός προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης στη νέα δεκαετία που ξεκίνησε, ενώ παράλληλα διαθέτει υψηλότερο περιθώριο κέρδους. Το ποσοστό του 1% των εσόδων του ομίλου πέρυσι αντιστοιχήθηκε στο 10% των λειτουργικών κερδών EBITDA του ομίλου. Συνεπώς ο όμιλος προτίθεται να επενδύσει περαιτέρω όχι μόνο στην επέκταση της εγκατεστημένης βάσης παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, αλλά και στον τομέα της διαχείρισης ενέργειας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εταιρεία, το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) προσφέρει σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες και ως συνέπεια ο στόχος για φέτος είναι η παραγόμενη ισχύς να ξεπεράσει τα 30 MW. Μάλιστα η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο επένδυσης στον τομέα παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο, πέρα από τον ήλιο και τον αέρα, όπου ήταν μέχρι σήμερα οι επενδύσεις της. Ακόμη, τα στελέχη του ομίλου αξιολογούν επενδύσεις σε νέες αγορές, όπως είναι η ηλεκτροκίνηση, η εξοικονόμηση / αποθήκευση ενέργειας, τα δίκτυα έξυπνης διαχείρισης ενέργειας κ.ά.

Επίσης, η διοίκηση του ομίλου σημειώνει ότι η πανδημία δεν έχει επηρεάσει τη δραστηριότητα της Quest Energy, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι οι πληρωμές των παραγωγών από τον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) θα συνεχιστούν κανονικά.