ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οκτώ μέτρα για στήριξη της μεταποίησης προτείνει ο ΣΒΕ

Οκτώ μέτρα για στήριξη της μεταποίησης προτείνει ο ΣΒΕ

Οκτώ δράσεις για τη στήριξη της μεταποίησης μετά την πανδημία προτείνει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) με υπόμνημα που υπέβαλε στην κυβέρνηση. Ο σύνδεσμος προτείνει η μεταποιητική δραστηριότητα να τεθεί σε προτεραιότητα ενίσχυσης, ως στρατηγική επιλογή, ώστε η χώρα να βιώνει στο μέλλον ηπιότερες αρνητικές επιπτώσεις από τις σημερινές, εφόσον ξανασυμβεί παρόμοιας έκτασης κρίση. Οπως επισημαίνει, «η πανδημία από τον κορωνοϊό ανέδειξε το μεγάλο πρόβλημα επιλογής συγκεκριμένων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων για τη χώρα», αφήνοντας αιχμές για την προτεραιότητα που δόθηκε στον τουρισμό και στις υπηρεσίες συνολικότερα εις βάρος της βιομηχανίας.

Οι προτάσεις του ΣΒΕ είναι οι εξής:

1. Ενίσχυση ρευστότητας, μέσω επιδότησης επιτοκίου ενήμερων δανείων, αναστολής δόσεων για επιχειρήσεις που έχουν σημειώσει πτώση του κύκλου εργασιών τους μεγαλύτερη από 30%, επέκταση του μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβολής για Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο, επιστροφή του 80% του ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχειρήσεων και μέριμνα για τη συμπερίληψη και των κοινοπρακτικών δανείων στα ευνοϊκά μέτρα στήριξης της ρευστότητας. Παράλληλα, ο ΣΒΕ προτείνει την άμεση ενεργοποίηση των «μηχανισμών» παροχής ρευστότητας, όπως ο μηχανισμός παροχής εγγυήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα κ.λπ.

2. Διατήρηση θέσεων εργασίας – πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών: ο ΣΒΕ προτείνει τη θεσμοθέτηση προγράμματος επιδότησης της εργασίας και όχι της ανεργίας, και συγκεκριμένα την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών των επιχειρήσεων σε ποσοστό τουλάχιστον 30%. Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος υπάρχει εμπειρία από το παρελθόν, αφού αντίστοιχο πρόγραμμα λειτούργησε το 2011 με μεγάλη επιτυχία. Προτείνεται αφενός το εν λόγω πρόγραμμα να επαναληφθεί και αφετέρου ο φορέας που θα διαχειρισθεί το σχετικό πρόγραμμα να είναι ο ΟΑΕΔ. Στο πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις χωρίς εξαίρεση και, προφανώς, οι μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας.

3. Πληρωμή των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων προς το κράτος: επειδή διαπιστώνεται σαφής αδυναμία πληρωμής των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων προς το κράτος κι επειδή οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις θα συσσωρευθούν για πληρωμή τον Ιούνιο, ο ΣΒΕ προτείνει τη μετάθεση πληρωμής τους κατά ένα τρίμηνο. Παράλληλα, προτείνει τη μη απόδοση της προκαταβολής φόρου για το 2020, την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών και τη συμπλήρωση και διόρθωση του προβλήματος των επιταγών, με επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων.

4. Εξορθολογισμός και προσαρμογή του μέτρου «αναστολή σύμβασης εργασίας»: παρότι το μέτρο είναι θετικό για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, προτείνεται η προσαρμογή του στις εκάστοτε ανάγκες των επιχειρήσεων και η εφαρμογή του με το μικρότερο δεσμευτικό διάστημα για τις επιχειρήσεις, που είναι οι 15 αντί των 45 ημερών, με δικαίωμα ανανέωσης της «αναστολής» δύο φορές μετά την αρχική.

Επίσης, για λόγους ευελιξίας που προέρχονται καθαρά από τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, να μπορεί η επιχείρηση να διακόπτει την 15νθήμερη αναστολή χωρίς πρόστιμο, πληρώνοντας τον εργαζόμενο κανονικά, σύμφωνα με τη σύμβασή του, τις ημέρες που δεν εργαζόταν.

5. Θεσμοθέτηση της ευελιξίας του ωραρίου εργασίας: το μέτρο της «αναστολής» προτείνεται να συμπληρωθεί με το δικαίωμα των επιχειρήσεων, αντί της χρήσης του συγκεκριμένου μέτρου, να επιλέγουν και το μέτρο του ευέλικτου ωραρίου εργασίας με τη μορφή 4ωρης ή/και 6ωρης απασχόλησης. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να αξιοποιηθεί το πρόγραμμα SURE της Ε.Ε., το οποίο σχεδιάστηκε ακριβώς γι’ αυτό τον σκοπό.

6. Ειδική μέριμνα για την αναλογική στήριξη των μεγάλων επιχειρήσεων: επειδή ακριβώς από τα μέχρι σήμερα μέτρα απουσιάζει παντελώς η μέριμνα για τις μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν περί τις 370.000 εργαζομένους, προτείνει να θεσπισθούν ειδικά γι’ αυτές μέτρα στήριξης της ρευστότητάς τους, όπως: κρατικές εγγυήσεις και επιδότηση επιτοκίου δανείων, βραχυπρόθεσμη εξασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων και ειδικά προγράμματα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων.

7. Επανεκκίνηση της οικονομίας μέσω επενδύσεων, με επίλυση εντός τριμήνου όλων των εκκρεμοτήτων για το μεγαλύτερο μέρος των «στρατηγικών ιδιωτικών επενδύσεων» που εκκρεμούν, ούτως ώστε να εκκινήσει η υλοποίησή τους, το ταχύτερο δυνατόν, και αναμόρφωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στην κατεύθυνση έναρξης υλοποίησης μεγάλων έργων στον κατασκευαστικό τομέα, απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αναστολή του «πόθεν έσχες» μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2020.

8. Επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων της βιομηχανίας, όπως: μείωση συντελεστών φορολογίας εισοδήματος, κατάργηση τελών και φόρων που πληρώνονται αναίτια, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που είναι πλέον δυσβάσταχτες, μείωση του κόστους ενέργειας, άνοιγμα του τραπεζικού συστήματος για παροχή ρευστότητας σε υγιείς και βιώσιμες επιχειρήσεις, ευνοϊκότερο καθεστώς επενδύσεων κ.ά. 

Αναγκαία η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης

H κρίση του κορωνοϊού επιβάλλει την επανεξέταση του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, αναθεωρώντας εμπεδωμένες αντιλήψεις και στερεότυπα, τονίζει η «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη».

Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία είναι ιδιαίτερα σημαντική και αδιαμφισβήτητη, αλλά η κρίση φέρνει στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη ανασχεδιασμού του αναπτυξιακού μοντέλου, ώστε να μην εξαρτάται υπέρμετρα από έναν μόνο πυλώνα, που είναι, εκ των πραγμάτων, εκτεθειμένος σε μη προβλέψιμες εξωγενείς απειλές, υπογραμμίζει η «Ελληνική Παραγωγή». Η κρίση, σημειώνει, αναδεικνύει τη σημασία της επανεκκίνησης της οικονομίας σε πιο στέρεες βάσεις, με μεγαλύτερες αντοχές σε εξωγενείς κρίσεις, συστημικές και μη, και υπογραμμίζει την ανάγκη αλλά και τη σπουδαιότητα που έχει για την εθνική οικονομία η δημιουργία ενός δεύτερου –πλέον του τουρισμού– ισχυρού πυλώνα, με επίκεντρο τη μεταποίηση.

Ενα τέτοιο σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης μπορεί να ξεκινήσει χωρίς μεγάλο δημοσιονομικό κόστος, με τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την άρση των στρεβλώσεων που αποτρέπουν την υγιή ανάπτυξη της μεταποίησης.

Η «Ελληνική Παραγωγή» προτείνει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενόψει και της σημερινής συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να υπάρξει προσήλωση στο πνεύμα και στο γράμμα των ευρωπαϊκών συνθηκών, που αποτρέπουν τις λογικές εθνικού προστατευτισμού, οι οποίες θα διευρύνουν το χάσμα Βορρά – Νότου και, εντέλει, θα ναρκοθετήσουν το ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Σε εθνικό επίπεδο, απαιτείται εθνικό σχέδιο για την ενίσχυση και διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, με έμφαση στην καινοτομία, στην τεχνολογία και στην εξωστρέφεια, με τη συμμετοχή εταιρειών κάθε μεγέθους.