ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση πωλήσεων 7,5% για Lavipharm στη διάρκεια του 2019

Αύξηση πωλήσεων 7,5% για Lavipharm στη διάρκεια του 2019

Ανοδικά κινήθηκαν οι πωλήσεις του φαρμακευτικού ομίλου Lavipharm κατά το κλείσιμο της προηγούμενης χρονιάς, με τη διοίκηση να παραμένει ωστόσο επιφυλακτική για την πορεία των οικονομικών μεγεθών της το 2020 λόγω της πανδημίας. Ετσι, το 2019, χωρίς την επιβάρυνση από τα rebates και το clawback, οι πωλήσεις του ομίλου σημείωσαν αύξηση 7,5% σε σύγκριση με το 2018. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον δημοσιευμένο ισολογισμό του 2019, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Lavipharm διαμορφώθηκε σε 33,6 εκατ. από 34,06 εκατ. ευρώ για το 2018, επιβαρυμένος με rebates και clawbacks ύψους 3,6 εκατ. ευρώ. Εάν αφαιρεθούν οι συγκεκριμένες επιβαρύνσεις, οι πωλήσεις σε επίπεδο ομίλου ανήλθαν στα 37,2 εκατ. ευρώ από 34,6 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας αύξηση 7,5%. Αντίστοιχα επηρεάστηκε και το μεικτό κέρδος, το οποίο διαμορφώθηκε στα 15,9 εκατ. ευρώ από 17,8 εκατ. ευρώ το 2018. Εάν όμως αφαιρεθούν τα rebates και τα clawbacks, το μεικτό κέρδος το 2019 ανήλθε σε 19,5 εκατ. ευρώ από 18,4 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Σημειώνεται ότι οι εγχώριες και οι πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, καλούνται να επιστρέψουν στο Δημόσιο, μέσω του clawback, την υπέρβαση που καταγράφει ο προϋπολογισμός για τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη. Η υπέρβαση της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση φαρμάκων των ασφαλισμένων του, ανήλθε πέρυσι περίπου στα 780 εκατ. ευρώ.

Οσον αφορά τη λειτουργική κερδοφορία του ομίλου, τα ΕΒΙΤDA μειώθηκαν σε σχέση με το 2018 και διαμορφώθηκαν στα 5,3 εκατ. ευρώ από 6,2 εκατ. ευρώ, επηρεασμένα από τις απομειώσεις απαιτήσεων αλλά και από τις αυξήσεις των rebates και clawbacks. Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 2,1 εκατ. ευρώ έναντι 2,9 εκατ. ευρώ το 2018. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν τα καθαρά κέρδη (μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας) τα οποία ανήλθαν σε 5,3 εκατ. ευρώ έναντι 1,3 εκατ. ευρώ, λόγω της αναβαλλόμενης φορολογίας. Αρνητικό αντίκτυπο είχαν οι επιβαρύνσεις σε rebate και clawback και στα οικονομικά μεγέθη της μητρικής Lavipharm, οι πωλήσεις της οποίας διαμορφώθηκαν σε 20,2 εκατ. ευρώ από 21,1 εκατ. το 2018. Σημαντική ώθηση στις πωλήσεις του ομίλου έδωσε το διαδερμικό σύστημα φεντανύλης και νιτρογκλυκερίνης στις διεθνείς αγορές, αντιπροσωπεύοντας το 35,9% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Στην Ελλάδα, η Lavipharm κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 6,7% σε αξίες σε σχέση με τη χρονιά που προηγήθηκε στα φαρμακευτικά της προϊόντα καθώς και στα OTC, και δερμοκαλλυντικά της σκευάσματα. Στο μεταξύ, όπως αναφέρει στον ισολογισμό της η Lavipharm, η εκδήλωση της πανδημίας έδωσε νέες προοπτικές ανάπτυξης στο αντισηπτικό προϊόν που διέθετε ήδη στο χαρτοφυλάκιό της. Ωστόσο, εάν και οι επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης δεν μπορούν ακόμη να ποσοτικοποιηθούν, ο κλάδος των φαρμάκων, στον οποίο δραστηριοποιείται η Lavipharm δείχνει εξαιρετική ανθεκτικότητα σε σύγκριση με άλλους που έχουν υποστεί σφοδρό πλήγμα.