ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η πανδημία εντείνει τα προβλήματα των τραπεζών

i-pandimia-enteinei-ta-provlimata-ton-trapezon-2379233

H εξάρτηση από τον αναβαλλόμενο φόρο, η αναμενόμενη αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και οι δυσκολίες στην υλοποίηση των τιτλοποιήσεων (σχέδιο «Ηρακλής») είναι τα βασικά προβλήματα των τραπεζών, σύμφωνα με την Κομισιόν, στην έκθεσή της για την ελληνική οικονομία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει πως η κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών πληροί τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών, ωστόσο η διάρθρωσή της είναι ευάλωτη καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον αναβαλλόμενο φόρο.

Το οικονομικό σοκ από την πανδημία επηρεάζει τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών και κάποιες στρατηγικές θα πρέπει να αναθεωρηθούν για έξι μήνες αργότερα, δηλαδή τον Σεπτέμβριο του 2020, προκειμένου να αντικατοπτρίζουν τη νέα κατάσταση, αναφέρει η Επιτροπή. Δεδομένων των αναμενόμενων δυσμενών επιπτώσεων της κρίσης στη δευτερογενή αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων, υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στις τράπεζες να αναδιαρθρώσουν επιτυχώς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μέσω εσωτερικών διαδικασιών, προκειμένου να διατηρηθεί μια βελτιωμένη τάση στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων.

Η ενίσχυση της εσωτερικής ικανότητας των τραπεζών για αναδιάρθρωση βιώσιμων δανείων κρίνεται, από την Επιτροπή, σημαντική μετά τη λήξη των αναστολών στην πληρωμή δανείων για τους πληγέντες δανειολήπτες. Ωστόσο, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2019, τα ποσά των νέων εξυπηρετούμενων δανείων ήταν μικρότερα από το ποσό των παλαιών μη εξυπηρετούμενων, τα οποία ρυθμίστηκαν και για τα οποία έχει ξεκινήσει εκ νέου η αποπληρωμή.

Επίσης, η Επιτροπή εκτιμά ότι η κρίση θα επηρεάσει τον ρυθμό υλοποίησης του σχεδίου «Ηρακλής», αφενός μεν επειδή το προφίλ κινδύνου των Ελλήνων αλλά και ο ρυθμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχουν πιθανότατα αλλάξει με το ξέσπασμα της πανδημίας, αφετέρου δε επειδή η κρίση μείωσε την όρεξη των επενδυτών και δυνητικά ίσως οδηγήσει σε αυξημένο κόστος για τις τράπεζες, καθώς ενδέχεται να επηρεασθεί η τιμολόγηση της εγγύησης που παρέχεται από το Δημόσιο.