ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη 14,66 εκατ. και μέρισμα 0,268 ευρώ από ΕΥΑΘ για το 2019

Κέρδη 14,66 εκατ. και μέρισμα 0,268 ευρώ από ΕΥΑΘ για το 2019

Οριακές μεταβολές σημείωσε η ΕΥΑΘ στα οικονομικά μεγέθη της το 2019. Η εταιρεία παρουσίασε πρακτικά σταθερά έσοδα και μικρή αύξηση κερδών, ενώ ετοιμάζεται να διανείμει γενναίο μέρισμα, ύψους 9,7 εκατ. ευρώ. Το μέρισμα είναι υπερδιπλάσιο από το περυσινό και αντιστοιχεί στο 70% των καθαρών κερδών μετά από φόρους.

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα, το 2019 ο κύκλος εργασιών της ΕΥΑΘ ανήλθε σε 72,7 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 0,47%. Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA διευρύνθηκαν στα 25,9 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μικρή αύξηση κατά 1,75% ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 14,66 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 4,7%.

Η οριακή υποχώρηση των εσόδων αποδόθηκε στη νέα τιμολογιακή πολιτική η οποία ευνοεί τις χαμηλές καταναλώσεις και επιβαρύνει τις υψηλές καταναλώσεις νερού. Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΕΥΑΘ, η στρατηγική αυτή στόχο έχει να καταπολεμήσει τις τάσεις κατασπατάλησης του φυσικού πόρου που είναι το νερό.

Τα έξοδα, παρά την κάμψη των εσόδων, αυξήθηκαν κατά 2,04%, αλλά αντιστροφές προβλέψεων και η μειωμένη φορολογία διέσωσαν την κερδοφορία, η οποία σημείωσε αύξηση.

Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι προτίθεται να διανείμει μέρισμα 0,268 ευρώ ανά μετοχή ή συνολικά 9,7 εκατ. ευρώ. Το μέρισμα είναι υπερδιπλάσιο του περυσινού καθώς τότε είχαν διανεμηθεί στους μετόχους 0,126 ευρώ ανά μετοχή.

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα 2019, ο νέος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Ανθιμος Αμανατίδης είπε ότι αυτά αναδεικνύουν την ΕΥΑΘ ως μια «υγιή χρηματοοικονομικά, με σταθερά υψηλή κερδοφορία, ρευστότητα και χωρίς δανειακές υποχρεώσεις». Η εταιρεία είχε στο τέλος του 2019 ταμειακά διαθέσιμα ύψους άνω των 75 εκατ. ευρώ.

«Την τρέχουσα χρονιά επιδιώκουμε υψηλά χρηματοοικονομικά μεγέθη και περαιτέρω ανάπτυξη για την εταιρεία, με σεβασμό στο περιβάλλον, με κοινωνική ευαισθησία και με επιτάχυνση των ψηφιακών διαδικασιών μας», είπε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ, ενώ σχετικά με την αβεβαιότητα που προκαλεί η πανδημία, η ΕΥΑΘ θα απαντήσει με βελτίωση των υποδομών της, της παραγωγικότητάς της, νέες επενδύσεις σε έργα τεχνολογίας, μείωση του ενεργειακού κόστους και εξοικονόμηση πόρων και προστασία του περιβάλλοντος.

Ως σημαντικά επικείμενα έργα χαρακτηρίστηκαν η επισκευή του υδαταγωγού της Αραβησσού, η συντήρηση μεγάλων αγωγών ύδρευσης με σκοπό τη μείωση των διαρροών, η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου στη Δυτική Θεσσαλονίκη και κυρίως η επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης.