ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κινήσεις ενίσχυσης ρευστότητας της ΔΕΗ

kiniseis-enischysis-reystotitas-tis-dei-2384595

Σε τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών και παράλληλα αναστολή πληρωμής δόσεων του κοινοπρακτικού δανείου προς τις ελληνικές τράπεζες προχωρεί η ΔΕΗ, σε μια προσπάθεια να μαζέψει ρευστότητα και να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις στην εισπραξιμότητα από το lockdown που επιβλήθηκε για την αντιμετώπιση της COVID-19.

Σύμφωνα με την εισήγηση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ Γιώργου Στάσση προς το διοικητικό συμβούλιο, η επιβολή των κυβερνητικών μέτρων έχει προκαλέσει από τα μέσα Μαρτίου επιβράδυνση της εισπραξιμότητας από λογαριασμούς ρεύματος πελατών της τάξης του 20%. Ο ίδιος εξέφρασε ανησυχίες για την εξέλιξη της εισπραξιμότητας τους επόμενους μήνες καθώς, όπως είπε, είναι δύσκολο να προβλεφθεί η επίπτωση που θα έχει η ανάσχεση της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα στη δυνατότητα των καταναλωτών να εξοφλούν τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Βάσει αυτών των εκτιμήσεων, το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ ενέκρινε χθες τρεις εισηγήσεις της διοίκησης για την ενίσχυση των ταμειακών της διαθεσίμων.

Η πρώτη αφορά τη σύμβαση με την JP Morgan για την τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 260 εκατ. ευρώ από 4,5 εκατ. πελάτες της, μέσω της οποίας η ΔΕΗ προσβλέπει να βάλει στα ταμεία της περί τα 200-250 εκατ. ευρώ. Οι οφειλές αφορούν λογαριασμούς ρεύματος που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμοι για χρονική περίοδο μικρότερη των 60 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας πληρωμής τους.

Οι οφειλές δεν αφορούν πελάτες υψηλής τάσης, πελάτες που έχουν περιέλθει σε πτωχευτική ή άλλη διαδικασία αφερεγγυότητας, πελάτες που έχουν προσφύγει σε δικαστικές ενέργειες για την αμφισβήτηση του ύψους των απαιτήσεων καθώς και τελικούς πελάτες ή πελάτες που βρίσκονται σε διακανονισμό. Η σύμβαση προβλέπει επιτόκιο 3,50% ενώ η ΔΕΗ έχει βάλει ενέχυρο τους τραπεζικούς λογαριασμούς της στους οποίους κατατίθενται ποσά από τις εισπράξεις που προέρχονται από τιτλοποιημένες απαιτήσεις και μέχρι του εκάστοτε ύψους των εν λόγω εισπράξεων. Η σύμβαση με την JP Morgan τελεί υπό την αίρεση της συναίνεσης των πιστωτριών τραπεζών, ενώ το 50% του τελικού ποσού θα χρησιμοποιηθεί για ισόποση μείωση των υπολοίπων των κοινοπρακτικών δανείων των ελληνικών τραπεζών.

Η δεύτερη εισήγηση που ενέκρινε χθες το διοικητικό συμβούλιο αφορά την αναστολή δύο δόσεων, της τάξης των 25 εκατ. ευρώ εκάστη, του κοινοπρακτικού δανείου ύψους 1.085.750.000 που είχε συνάψει με τις ελληνικές τράπεζες. Η πρώτη δόση ήταν πληρωτέα στις 30 Ιουνίου 2020 και η δεύτερη στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και μεταφέρονται για τις 17 Οκτωβρίου 2023. Η σχετική εισήγηση που ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο τελεί επίσης υπό την αίρεση παροχής έγκρισης των πιστωτριών τραπεζών.

Ομολογιακό 15 δισ.

Η τρίτη, τέλος, εισήγηση αφορά την έγκριση ομολογιακού δανείου ύψους 15 εκατ. ευρώ από την Οptima Bank, το οποίο η διοίκηση της ΔΕΗ έκρινε αναγκαίο για την ενίσχυση των ταμειακών της διαθεσίμων, ενόψει της αβεβαιότητας που έχουν προκαλέσει τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Το δάνειο είναι διάρκειας τριών ετών και η σχετική δανειακή σύμβαση προβλέπει τη δυνατότητα επανέκδοσης ομολογιών εντός της διάρκειας του ομολογιακού δανείου σε περίπτωση που αυτές πληρωθούν πρόωρα, καθώς και δυνατότητα επαναδιάθεσής τους. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο euribor (εξαμηνιαίο) και στην περίπτωση που η τιμή του είναι αρνητική, θα εφαρμόζεται πλέον περιθώριο 4,50% ετησίως.