Συσσωρευμένες ζημίες 276,5 εκατ. για την «Αβαξ»

Συσσωρευμένες ζημίες 276,5 εκατ. για την «Αβαξ»

5' 41" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Συνολική ζημία μετά από φόρους και δικαιώματα της τάξεως των 276,5 εκατ. ευρώ έχει καταγράψει ο όμιλος Αβαξ επί εννέα διαδοχικές οικονομικές χρήσεις και συγκεκριμένα από τη χρήση του 2011 μέχρι και τη χρήση του 2019. Ο τελευταίος χρόνος κερδοφορίας ήταν το 2010, όταν επιτεύχθηκαν καθαρά κέρδη 5,4 εκατ. ευρώ. Κατά το 2019, ο όμιλος υποχρεώθηκε σε νέες ζημίες μετά από φόρους της τάξεως των 43,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 26,3 εκατ. ευρώ το 2018. Κύριος λόγος ήταν οι απώλειες από τη δραστηριότητα στο Κατάρ. Χωρίς να υπολογίζεται η εν λόγω ζημία, οι ζημίες μετά από φόρους διαμορφώθηκαν πέρυσι σε 17,6 εκατ. ευρώ, από 24,5 εκατ. ευρώ το 2018.

Εν τω μεταξύ, με βάση τα όσα αναφέρει η διοίκηση για τις συνέπειες της πανδημίας στους επιμέρους κλάδους δραστηριότητας της «Αβαξ», δύσκολα μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι δεν θα δημιουργηθούν και νέες ζημίες το 2020, καθώς θα πληγούν και οι πλέον επικερδείς του ομίλου. Για παράδειγμα, για τον τομέα των παραχωρήσεων η διοίκηση σημειώνει στη φετινή ετήσια έκθεσή της ότι «ο περιορισμός μετακινήσεων οδήγησε και σε μείωση των εσόδων, όπως τα έσοδα από τα διόδια της Αττικής Οδού, όπου η μείωση της κυκλοφορίας από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα αγγίζει το 25%».

Αντίστοιχα, στον τομέα της ενέργειας, στο σκέλος που αφορά την εμπορία (Volterra), αναμένεται πτώση στον κύκλο εργασιών, λόγω του διακοπής λειτουργίας των καταστημάτων. Επίσης, στον τομέα της χονδρικής (εισαγωγές-εξαγωγές) παρατηρήθηκε μείωση εσόδων λόγω αστάθειας στις αγορές και των σημαντικών επιπτώσεων που είχε η πανδημία στην Ιταλία, όπου πραγματοποιείται ο μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών. Επιπλέον, υπάρχει αύξηση των καθυστερήσεων και του χρόνου αποπληρωμής από πελάτες λόγω των μειωμένων εισοδημάτων που επέφεραν τα μέτρα για την καταπολέμηση της πανδημίας. 

Στις κατασκευές, επίσης παρατηρούνται καθυστερήσεις στα υπό εκτέλεση έργα, ενώ παράλληλα καθυστερούν και οι διαδικασίες ανάθεσης νέων έργων. Μεταξύ άλλων, έχει μειωθεί ο κύκλος εργασιών στα έργα του εξωτερικού, όπου σε αρκετές περιπτώσεις έγιναν προσωρινές παύσεις εργασιών (π.χ. Ιράκ), ή καθυστέρησε η εκτέλεση εργασιών σε έργα στην Κροατία, τη Βουλγαρία και την Ιορδανία. Επίσης, για δύο μήνες έκλεισαν και τα εργοτάξια στην Κύπρο. Ως εκ τούτου, ο προσωρινά περιορισμένος κύκλος εργασιών θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του σχετικού περιθωρίου μεικτού κέρδους, καθώς αυτό επιβαρύνεται από τις μισθοδοσίες των εργοταξίων, που η εταιρεία συνέχισε να πληρώνει κατά τη διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων, καθώς δεν προχώρησε σε απολύσεις.

Ταυτόχρονα, εν μέσω της κατάστασης αυτής, ο όμιλος Αβαξ καλείται να χρηματοδοτήσει βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 75,6 εκατ. ευρώ, κατά τη διάρκεια των προσεχών 12 μηνών. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση αναφέρει ότι έχει εκπονήσει πλάνο διαχείρισης της υπάρχουσας και μελλοντικής ρευστότητας, ώστε να συνεχίσει να εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις του ομίλου. Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί εναλλακτικά σενάρια και λύσεις χρηματοδότησης ή και αναδιαρθρώσεων για την αξιοποίηση των υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων. 

Πώληση κτιρίων

Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η πρόσφατη συμφωνία για την πώληση δύο κτιρίων γραφείων του ομίλου (τα κεντρικά γραφεία και ένα ακόμα όμορο κτίριο γραφείων), στην Trastor ΑΕΕΑΠ. Μέσω αυτής της κίνησης αντλήθηκαν κεφάλαια 34 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, η πανδημία και τα νέα προβλήματα που αυτή δημιούργησε στις κατασκευαστικές εταιρείες, έρχεται σε μια ακόμα πιο δύσκολη συγκυρία για την «Αβαξ». Η εταιρεία κλήθηκε κατ’ αρχάς να ξεπεράσει την κατάρρευση της μητρικής της J&P Overseas το 2018, ενώ το 2019 επλήγη οικονομικά από τα έργα στο Κατάρ. Ο στόχος ήταν να παραμείνει ενεργή σε μια σειρά από χώρες, όπου είχε αποκτήσει παρουσία τα προηγούμενα χρόνια, χάρις στη μητρική εταιρεία και ασφαλώς να ολοκληρώσει τις συμβάσεις που είχε υπογράψει με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Το επόμενο βήμα ήταν να ενισχύσει την παρουσία της στις αγορές της Μέσης Ανατολής, καθώς πάγια στρατηγική της «Αβαξ» είναι η εντατικοποίηση της εκτός Ελλάδας παρουσίας, προκειμένου να αναπληρώσει τις απώλειες από τη συρρίκνωση της «πίτας» στην ελληνική αγορά κατασκευών, όπου επιπλέον παρατηρείται το φαινόμενο των υπερβολικών εκπτώσεων, που συμπιέζει σε σημείο εκμηδενισμού τα περιθώρια κέρδους.

Συσσωρευμένες ζημίες 276,5 εκατ. για την «Αβαξ»-1

Ετσι, η εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά τριών πρώην θυγατρικών της J&P Overseas και την ένταξή τους στη νέα θυγατρική Avax Middle East. Οι εταιρείες αυτές είχαν αναλάβει κυρίως έργα στο Κατάρ. Στόχος ήταν να εξασφαλιστεί μια σταθερή ροή δημοπράτησης ηλεκτρομηχανολογικών έργων μεγάλης κλίμακας με την άμεση απόκτηση τεχνογνωσίας, εμπειρίας, αλλά και ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων. Οταν έγινε η εξαγορά αυτή, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εταιρειών υπό την Avax Middle East ανερχόταν σε 361 εκατ. ευρώ, με τον δανεισμό σε 82 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα στο ύψος των 31 εκατ. ευρώ.

Το αποτέλεσμα δυστυχώς για τον ελληνικό όμιλο δεν δικαίωσε τις αρχικές προσδοκίες, καθώς οι καθυστερήσεις και οι παύσεις πληρωμών από τους αναδόχους στο Κατάρ βρέθηκαν στην ημερήσια διάταξη, ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης του επιχειρηματικού κλίματος. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της «Αβαξ» αποφάσισε στο τέλος του 2019 τη διακοπή της σχετικής δραστηριότητας, εγκαταλείποντας έργα αξίας 200 εκατ. ευρώ. Ουσιαστικά προκρίθηκε η άμεση αποχώρηση, προτού οι ζημίες γίνουν ακόμα μεγαλύτερες και απειλήσουν ακόμα και την επιβίωση του ομίλου.

Στόχος, η συμμετοχή στα έργα νέας γενιάς

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση του ομίλου καλείται να διαχειριστεί σημαντικές προκλήσεις, προκειμένου να είναι σε θέση να διεκδικήσει και να υλοποιήσει μέρος από τα έργα νέας γενιάς, τα οποία θα κατασκευαστούν στη χώρα τα επόμενα χρόνια. Στόχος είναι να μπορέσει να επωφεληθεί από τις νέες ευκαιρίες που προβλέπονται στην αγορά από την εισροή επιπλέον κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, που θα συσταθεί για την ταχύτερη ανάκαμψη των ευρωπαϊκών οικονομιών από τις συνέπειες της πανδημίας. Ωστόσο μέχρι να συμβεί αυτό, θα πρέπει η εταιρεία να παραμείνει λειτουργική και κυρίως με την απαιτούμενη ρευστότητα, κάτι όχι απαραίτητα δεδομένο.

Μιλώντας στο πρόσφατο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο κ. Χρήστος Ιωάννου, πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της «Αβαξ», τόνισε ότι «η επόμενη μέρα θα είναι θετική για τον κλάδο των κατασκευών», αναφερόμενος στην ευκαιρία που δημιουργείται από τη συνειδητοποίηση της Ευρώπης, ότι τα έργα υποδομής μπορούν να συμβάλουν στην ταχύτερη οικονομική ανάκαμψη. Κατά τον κ. Ιωάννου, είναι στο χέρι της Ελλάδας να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν.

Οπως ανέφερε, η χρονική συγκυρία στην οποία ξέσπασε η πανδημία βρήκε τη χώρα στα πρώτα βήματα της ανάκαμψης, έπειτα από μια δεκαετή περίοδο κρίσης. Σε αυτή την περίοδο, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί, η έλλειψη εμπιστοσύνης της Ευρωπαϊκής Ενωσης προς χώρες που θεωρούσε οικονομικά ανεύθυνες, καθώς και οι παθογένειες της δημόσιας διοίκησης με τις πολλές και χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, δεν επέτρεπαν στη χώρα να αξιοποιήσει τα άμεσα πολλαπλασιαστικά οφέλη που φέρουν τα έργα υποδομής στην οικονομία.

Πλέον, παρά τις άμεσες αρνητικές συνέπειες της πανδημίας στην οικονομία ευρύτερα αλλά και για τον κλάδο των υποδομών, «οι πρωτόγνωρες αυτές συνθήκες λειτούργησαν ως wake up call για την Ευρώπη, ενώ επιβάλλεται να αποτελέσουν ευκαιρία ώστε να επανακαθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε συνολικά», επισήμανε χαρακτηριστικά. Ειδικά για την Ελλάδα, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ως μία από τις βασικές προϋποθέσεις για τη βελτίωση των συνθηκών, την επέκταση της προσαρμογής στην ψηφιακή εποχή σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης. Ετσι, θα επιταχυνθούν οι αναγκαίες γραφειοκρατικές διαδικασίες που ταλανίζουν τα μεγάλα έργα.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή