Πάρτι στη Folli Follie και μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου

Πάρτι στη Folli Follie και μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου

3' 5" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Σε… συνοικιακό κατάστημα και όχι σε πολυεθνικό όμιλο παρέπεμπε η δομή του ομίλου Folli Follie. Η διαπίστωση αυτή δεν είναι καινούργια, όμως εμπεδώνεται, αυτή τη φορά, μέσα από τον έλεγχο που πραγματοποίησε η ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών PricewaterhouseCoopers (PwC) στις οικονομικές καταστάσεις του 2018 (είχαν δημοσιοποιηθεί ανέλεγκτες πριν από μερικές εβδομάδες). Πρόκειται για το έτος κατά το οποίο τα ηνία της εταιρείας κατείχε η οικογένεια Κουτσολιούτσου, με τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο Γιώργο (Τζώρτζη) Κουτσολιούτσο να παραιτείται, λίγο πριν εκπνεύσει η συγκεκριμένη χρήση, διατηρώντας, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

Οπως προκύπτει από την οικονομική έκθεση του 2018, το έργο των ελεγκτών υπήρξε δύσκολο, καθώς σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως όσον αφορά τις θυγατρικές εταιρείες, η πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά στοιχεία και η επιβεβαίωσή τους ήταν αδύνατες. Είναι ενδεικτικό ότι τα οικονομικά αποτελέσματα της θυγατρικής Links (London) Limited, που βρίσκεται σε καθεστώς διαχείρισης, δεν κατέστη δυνατόν να ενοποιηθούν με αυτά του ομίλου. Και αυτό επειδή ήταν αδύνατο η Folli Folli να εξασφαλίσει στοιχεία, συνεπεία της απόλυσης του συνόλου του προσωπικού της Links (London) Limited τον Ιανουάριο 2020, σε συνδυασμό με την αδυναμία πρόσβασης στα φυσικά αρχεία των διαχειριστών λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Να σημειωθεί ότι το 2018, για τη Links (London) Limited, η Folli Follie κατέβαλε 56 εκατ. ευρώ δυνάμει εγγυήσεώς της υπέρ των θυγατρικών εταιρειών της FF Group Sourcing Limited και Links (London) Limited, για οφειλές οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές.

Στην οικονομική έκθεση γίνεται, επίσης, λόγος για «μη αξιόπιστο σύστημα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης», καθώς δεν έχει καταστεί εφικτό να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για τον εντοπισμό αδυναμιών, ελλείψεων και παραλείψεων στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου που έχουν οδηγήσει στην επεξεργασία και δημοσίευση εσφαλμένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Αλλά ούτε η Alvarez & Marsal ολοκλήρωσε τη διερεύνηση των γεγονότων που είχαν οδηγήσει στη σύνταξη και δημοσίευση εσφαλμένων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 για τις θυγατρικές εταιρείες στην Ασία. Ως αποτέλεσμα, «η διοίκηση του ομίλου δεν γνωρίζει τις αιτίες που έχουν οδηγήσει στην παραποίηση ή στην απόκρυψη οικονομικών στοιχείων, ποια πρόσωπα έδιναν τις σχετικές εντολές και ποια ήταν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στη διάπραξη αυτών των πράξεων», αναφέρουν οι ορκωτοί της PwC. Καθίσταται ακόμη αδύνατο να επαληθευθούν απαιτήσεις και υποχρεώσεις της εταιρείας 59,2 εκατ. ευρώ και 12,7 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Με τα δεδομένα αυτά, η PwC διατυπώνει «αρνητική γνώμη». Οι δανειακές υποχρεώσεις της Folli Follie έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, η εταιρεία δεν έχει έρθει σε συμφωνία με τους δανειστές της για αναδιάρθρωση του υφιστάμενου χρέους –οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε περίπου 578 εκατ. ευρώ– και εν γένει υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, που εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα συνέχισης της δραστηριότητας.

Oι ορκωτοί εντοπίζουν και αμφιλεγόμενες συναλλαγές, που αφορούν μεταξύ άλλων δάνεια ύψους 12,9 εκατ. ευρώ, που χορήγησε η Folli Follie κατά τη διάρκεια του 2019 και του 2020 σε θυγατρικές της, για τα οποία δεν κατέστη δυνατό να ληφθούν τα απαιτούμενα ελεγκτικά τεκμήρια. Τα δάνεια αυτά χορηγήθηκαν σε θυγατρικές από τις οποίες η Folli Follie είχε ήδη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις που είχαν χαρακτηριστεί από τη διοίκησή της μη ανακτήσιμες.

Η εταιρεία είχε χορηγήσει δάνεια και σε πρώην μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ενώ είχε συμβληθεί με εταιρεία συνδεδεμένη με πρώην μέλος του Δ.Σ., χωρίς να εξασφαλίσει την έγκριση της γενικής συνέλευσης μετόχων. Το 2018, τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν σε περίπου 71 εκατ. ευρώ από 56 εκατ. ευρώ το 2017.

Μία ακόμη συναλλαγή που δεν στοιχειοθετείται, σύμφωνα με την οικονομική έκθεση του 2018, περιλαμβάνει πραγματοποιηθείσες καταβολές, ποσού 3 εκατ. ευρώ, σε συγκεκριμένο προμηθευτή, ο οποίος τιμολόγησε ποσό 5 εκατ. δολαρίων επικαλούμενος την προσφορά τρίτου για την πραγματοποίηση επένδυσης ποσού 250 εκατ. ευρώ στη Folli Follie. Για τις συγκεκριμένες πληρωμές, η εταιρεία έχει καταθέσει έγκληση κατά πρώην στελεχών.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή