ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Φορολογικά κίνητρα για νέες επιχειρήσεις σε λιγνιτικές περιοχές

Φορολογικά κίνητρα για νέες επιχειρήσεις σε λιγνιτικές περιοχές

Η κατάρτιση ειδικού καθεστώτος φορολογικών κινήτρων για τις λιγνιτικές περιοχές (Φλώρινα, Κοζάνη, Αμύνταιο, Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη), η οριζόντια επέκταση της ρήτρας δίκαιης μετάβασης, καθώς και η προώθηση πολεοδομικών και χωροταξικών παρεμβάσεων με ταχείες διαδικασίες, αποφασίστηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής για την απολιγνιτοποίηση, υπό τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πρόεδρο της επιτροπής Κωστή Χατζηδάκη. Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε να υποβληθεί αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υιοθέτηση ειδικών φορολογικών κινήτρων, τα οποία θα ενισχύουν τις υφιστάμενες και θα προσελκύουν νέες επιχειρήσεις στις λιγνιτικές περιοχές. Πέραν των ειδικών φορολογικών κινήτρων (φοροαπαλλαγές, φοροελαφρύνσεις, απαλλαγή από τέλη κ.ά.), το «πακέτο» θα επιδιωχθεί να περιέχει και επενδυτικά/χρηματοδοτικά κίνητρα (όπως επιδοτήσεις, εγγυήσεις, κεφάλαια συνεπένδυσης κ.ά.), λειτουργικά κίνητρα (π.χ. αυξημένοι συντελεστές απόσβεσης για δαπάνες ενεργειακής απόδοσης και δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, χρηματοδοτική κάλυψη μισθολογικού κόστους, διαφοροποίηση ύψους εργοδοτικών εισφορών) και αδειοδοτικά κίνητρα (για την επιτάχυνση και διευκόλυνση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων).

Αποφασίσθηκε η ρήτρα δίκαιης μετάβασης να διατρέχει το σύνολο των αναπτυξιακών κυρίως παρεμβάσεων όλων των υπουργείων στις λιγνιτικές περιοχές, με στόχο την άμβλυνση του οικονομικού και κοινωνικού κόστους της μετάβασης. Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ήδη ενσωματώσει τη ρήτρα δίκαιης μετάβασης στον νόμο για την ηλεκτροκίνηση, στο νέο «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» και στην επιτάχυνση των έργων ΑΠΕ στις λιγνιτικές περιοχές.

Τέλος, προκειμένου να ολοκληρωθεί πιο γρήγορα ο συνολικός σχεδιασμός της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, αποφασίσθηκε η προσαρμογή του χωροταξικού σχεδίου της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και οι αναγκαίες χωροταξικές και πολεοδομικές παρεμβάσεις, με επιταχυμένη διαδικασία. Με την κατάρτιση ειδικών πολεοδομικών σχεδίων (ΕΠΣ) για τις λιγνιτικές περιοχές, θα καθοριστούν οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, οι γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης και όλα τα άλλα απαιτούμενα μέτρα για την εξυπηρέτηση των δράσεων του masterplan.