ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανταλλαγή στοιχείων ενεργητικού με ελληνική τράπεζα εξετάζει η Τράπεζα Κύπρου

Το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε ανταλλαγή στοιχείων ενεργητικού με
ελληνική τράπεζα που δραστηριοποιείται στην Κύπρο, εξετάζει η
διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου, όπως επισημαίνεται σε σημερινή της
ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αναλυτικότερα, με αφορμή δημοσιεύματα στον Τύπο σύμφωνα με τα οποία
το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου φέρεται να προχωρεί σε ανταλλαγή
περιουσιακών στοιχείων με άλλον τραπεζικό οργανισμό, το Συγκρότημα
διευκρινίζει στην ανακοίνωσή του ότι στο πλαίσιο του ευρύτερου
προγραμματισμού του για ενίσχυση της κεφαλαιακής του θέσης, καθώς
και θωράκισης του ισολογισμού του, εξετάζει αριθμό επιλογών.

Μία τέτοια πιθανή επιλογή, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, είναι
και η ανταλλαγή στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του με
μια από τις ελληνικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.
Στο στάδιο αυτό εξετάζονται όλες οι επιλογές για ενίσχυση της
κεφαλαιακής θέσης του Συγκροτήματος και δεν υπάρχει τίποτα το
συγκεκριμένο προς δημοσιοποίηση.


Πηγή: ΑΜΠΕ