ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ορίσθηκε το Δ.Σ. της «Φοίνικας Metrolife Εμπορική»

Τον ορισμό του κ. Δ. Φραγγέτη στη θέση του προέδρου της νέας εταιρείας που θα προκύψει από τη συγχώνευση των δύο ασφαλιστικών εταιρειών του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας ενέκρινε χθες η γενική συνέλευση του Φοίνικα, παράλληλα με το διορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου της νέας εταιρείας. Ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου ορίστηκαν οι κ. Χρ. Ακκας, K. Γιουρούκος, K. Δεδούσης, Αρ. Κυριαζής, Γ. Κώτσαλος, Γ. Σαραντόπουλος, Γ. Σπηλιόπουλος, I. Σωπασάκη και N. Φράγκος. H θητεία όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι 3ετής και λήγει με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2003, ενώ όπως διευκρίνισε ο πρόεδρος της τράπεζας κ. Γ. Στουρνάρας, οι εργαζόμενοι θα εκπροσωπηθούν στη νέα εταιρεία από ένα μέλος.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της προωθούμενης συγχώνευσης των δύο εταιρειών Φοίνικα και Metrolife εγκρίθηκε το ενημερωτικό δελτίο, το σχέδιο συγχώνευσης για την απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, καθώς και η σχέση ανταλλαγής των μετοχών, που είχε οριστεί στις πέντε μετοχές της Metrolife για κάθε μία μετοχή του Φοίνικα. Σημειώνεται ότι το τυπικό μέρος της διαδικασίας ολοκληρώνεται στις 22 Απριλίου με τις αντίστοιχες εγκρίσεις από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Metrolife, ενώ καθοριστική για την επιτυχία της συγχώνευσης θα είναι η κάλυψη των θέσεων ευθύνης, που σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου και αποσπάσεων σε θυγατρικές του Ομίλου της Εμπορικής για 200 περίπου άτομα.

Η νέα εταιρεία, που φέρει τον τίτλο «Φοίνικας Metrolife Εμπορική», θα είναι η δεύτερη σε μέγεθος στην ελληνική αγορά από πλευράς ιδίων κεφαλαίων, ενώ όπως διευκρίνισε χθες ο κ. Στουρνάρας, οι ζημιές που θα προκύψουν από την αποτίμηση των μετοχών θα βαρύνουν τα ίδια κεφάλαια της νέας εταιρείας και όχι τα αποτελέσματά της. Θετική πάντως ήταν, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η εξέλιξη της παραγωγής για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, καθώς σε ενοποιημένη βάση ανήλθε σε 57 εκατ. ευρώ περίπου.