ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Σημεία αναφοράς» στα μετοχικά αμοιβαία

Την καθιέρωση «σημείων αναφοράς», γνωστά ως benchmark, στα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια σχεδιάζει η Ενωση Θεσμικών Επενδυτών. Στόχος της ΕΘΕ είναι η αύξηση της διαφάνειας και η διευκόλυνση του επενδυτικού κοινού το οποίο με τη βοήθεια των σημείων αναφοράς θα μπορεί να έχει μια περισσότερο καθαρή εικόνα για τα αμοιβαία και τις αποδόσεις τους.

Πλέον τα μετοχικά A/K θα δηλώνουν δείκτες ή κατηγορίες μετοχών που θα παρακολουθούν και οι οποίες θα αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά των χαρτοφυλακίων τους. Ετσι, οι επενδυτές θα έχουν «αυτόματα» μια εικόνα για τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου, ενώ θα μπορούν να παρακολουθούν και να συγκρίνουν περισσότερο αποτελεσματικά τις επιδόσεις των επιμέρους αμοιβαίων.

Τέλος στα παράδοξα

Ενα αμοιβαίο που θα έχει σημείο αναφοράς, για παράδειγμα, το δείκτη των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE-ASE Mid 40, οι αποδόσεις του θα συγκρίνονται με το δείκτη αναφοράς και με αναλόγου προσανατολισμού A/K. Ετσι θα τερματιστεί το παράδοξο, A/K της ίδιας κατηγορίας, και σχεδόν με το ίδιο όνομα, να εμφανίζουν τεράστιες αποκλίσεις στις μεταξύ τους αποδόσεις.

Σήμερα ο πληθωρισμός των μετοχικών αμοιβαίων δυσκολεύει ιδιαίτερα τους επενδυτές. Στην υποκατηγορία μετοχικά εσωτερικού υπάρχουν συνολικά 75 αμοιβαία κεφάλαια με τεράστιες αποκλίσεις στις μεταξύ τους αποδόσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι την καλύτερη απόδοση εμφανίζει το Εγνατία Αθηνά Δυναμικό με -3,40% ενώ τη χειρότερη το ATE Μετοχικό Εσωτερικού με -19,40%.

Είναι προφανές ότι με μια πρώτη ματιά είναι αδύνατο στον επενδυτή να διαπιστώσει πού οφείλεται η τεράστια αυτή απόσταση στην απόδοση των δύο A/K της ίδιας κατηγορίας. O επενδυτής θα πρέπει να ανατρέξει στη διάρθρωση των χαρτοφυλακίων των αμοιβαίων κεφαλαίων (ωστόσο τα στοιχεία δημοσιοποιούνται αρκετούς μήνες μετά) για να σχηματίσει μια εικόνα για τις αποδόσεις, κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο για 75 αμοιβαία!

Με την καθιέρωση των σημείων αναφοράς ο επενδυτής θα γνωρίζει αμέσως ότι ένα A/K έχει ως benchmark, για παράδειγμα, το δείκτη FTSE-ASE 20, οπότε οι αρνητικές αποδόσεις που εμφανίζει οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη μεγάλη υποχώρηση των τραπεζικών μετοχών. Επιπλέον θα μπορεί να διαπιστώνει με ευκολία ποια από τα αμοιβαία που παρακολουθούν τον εν λόγω δείκτη εμφανίζουν τις καλύτερες αποδόσεις.

Ηδη κάποιες ΑΕΔΑΚ, όπως η Marfin, ακολουθούν την πρακτική αυτή δηλώνοντας δείκτες σημεία αναφοράς για τα αμοιβαία τους, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η πρακτική των benchmark είναι ευρέως διαδεδομένη στις ξένες κεφαλαιαγορές.