ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αλουμύλ: Ζημιογόνο το α΄ εξάμηνο του 2012

Μείωση λειτουργικής κερδοφορίας και πωλήσεων κατέγραψε ο όμιλος
Αλουμύλ Βιομηχανία Αλουμινίου ΑΕ, στο α’ εξάμηνο του 2012.

Ειδικότερα, ο όμιλος παρουσίασε μείωση των πωλήσεων της τάξεως του
4,8%, φθάνοντας τα 93,6 εκατ. ευρώ έναντι 98,3 εκατ. ευρώ.

Τα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 10% περίπου, στα 17 εκατ. ευρώ από
18,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (προ φόρων,
χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, EBITDA),
διαμορφώθηκαν στα 2,9 εκατ. ευρώ περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο
περυσινό διάστημα (5,8 εκατ. ευρώ περίπου). Οι ζημίες προ φόρων
διαμορφώθηκαν στα 7,7 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το αντίστοιχο
περυσινό διάστημα (ζημίες 5,4 εκατ. ευρώ). Οι ζημίες ανά μετοχή
διαμορφώθηκαν στα 0,3544 ευρώ από ζημίες 0,2480 ευρώ.

Όσον αφορά στα αποτελέσματα της μητρικής, οι πωλήσεις, στο εξάμηνο
του 2012, μειώθηκαν κατά 2,3% περίπου, στα 69,6 εκατ. ευρώ περίπου
έναντι 71,3 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), κατέγραψαν
μείωση, διαμορφούμενα στα 0,9 εκατ. ευρώ περίπου, σε σχέση με το
εξάμηνο του 2011 (2,4 εκατ. ευρώ περίπου). Οι ζημιές προ φόρων
διαμορφώθηκαν στα 7,7 εκατ. ευρώ περίπου έναντι ζημιών 5 εκατ. ευρώ
και τα καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) μετά από φόρους διαμορφώθηκαν
στα μείον 7,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών, ύψους 5 εκατ. ευρώ του
αντίστοιχου περυσινού διαστήματος.


www.kathimerini.gr