ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κρέτα Φαρμ: Ζημίες 3,3 εκ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο

Σε 46 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου Κρέτα Φαρμ στο
πρώτο εξάμηνο του 2012 εμφανίζοντας μείωση 4,9% σε σχέση με το
πρώτο εξάμηνο του 2011. Τα αντίστοιχα μεγέθη για τη μητρική
εταιρεία ανήλθαν σε 42,5 εκατ. ευρώ την περίοδο του 2012 και 47
εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011, μειωμένα κατά 9,4%.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι πωλήσεις του ομίλου που κατευθύνονται
προς τις αγορές του εξωτερικού, αν και ακόμα είναι σε χαμηλά
επίπεδα, αυξήθηκαν σε σχέση με το 2011 κατά 67% και πλέον
αντιπροσωπεύουν το 5% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών.

Το EBITDA της εταιρείας ανήλθε σε 5,4 εκατ. ευρώ έναντι 6,7 εκατ.
ευρώ το 2011. Τα αντίστοιχα μεγέθη του Ομίλου ανήλθαν σε 3,2 εκατ.
ευρώ για την περίοδο 1/1-30/6/2012 έναντι 4 εκατ. ευρώ την
αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η υποχώρηση της τάξης του 20% στα
ενοποιημένα μεγέθη, οφείλεται αφ’ ενός στην σημαντική επιδείνωση
της καταναλωτικής ζήτησης στην Ελλάδα και αφ΄ετέρου στις αυξημένες
δαπάνες που συνδέονται με το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των
λειτουργιών της εταιρείας, τα οφέλη του οποίου θα αρχίσουν να
εμφανίζονται στο β’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης.

Η προαναφερθείσα μείωση της οργανικής κερδοφορίας σε συνδυασμό με
τα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα, απόρροια της ραγδαίας αύξησης
του κόστους δανεισμού, είχε ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση των
αποτελεσμάτων προ φόρων σε κέρδη 115.000 ευρώ έναντι 3,1 εκατ. ευρώ
την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Τα αντίστοιχα μεγέθη για τον όμιλο
είναι ζημίες 3,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2012, έναντι
ζημιών 0,4 εκατ. ευρώ, το 2011.


www.kathimerini.gr