ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με προίκα στην Everest η Olympic Catering

Παρά τον πανηγυρικό τρόπο με τον οποίον ανακοινώθηκε χθες από το υπουργείο Μεταφορών η πώληση του 58% της Olympic Catering στον όμιλο Everest, όπως προκύπτει από το σχέδιο σύμβασης που χθες ενέκρινε και το δ.σ. της Ολυμπιακής Αεροπορίας, ψίχουλα θα μείνουν τελικά στο ταμείο της εταιρείας.

Από τους όρους που περιγράφονται στη σύμβαση πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου της O.C. προκύπτει ότι η O.A. αναλαμβάνει όχι μόνο την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς την Olympic Catering, αλλά «προικίζει» και τον αγοραστή με εξαετείς συμβάσεις εκμετάλλευσης των bars και εστιατορίων σε κρατικούς αερολιμένες.

Χθες, ωστόσο, οι ανακοινώσεις περιορίσθηκαν στο ότι η συμφωνία με την Everest προβλέπει μεταβίβαση 4.035.350 μετοχών της O.C. αντί 4 ευρώ η μία, δηλαδή με συνολικό τίμημα 16,1 εκατ. ευρώ ή 5,5 δισ. δρχ.

Κατ’ ουσίαν όμως πρόκειται για ονομαστικό τίμημα, καθώς η O.A. δεν πρόκειται να βάλει στα ταμεία της παρά μόνον ό,τι απομένει από την τακτοποίηση υποχρεώσεών της ή δεσμεύσεων που ανέλαβε έναντι του αγοραστή, με την αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης (η ολοκλήρωση της οποίας τελεί υπό την αναβλητική αίρεση 15 περίπου όρων).

Μετά των προαναφερθέντων όρων που θα εξανεμίσουν το πενιχρό έσοδο της O.A., περιλαμβάνονται και οι:

1. H O.A. θα εξοφλήσει, κατά την ημέρα πώλησης των μετοχών της O.C. στην Everest, το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς την Olympic Catering. Εκτιμάται ότι οι οφειλές αυτές φθάνουν τα 3 δισ. δρχ. Επιπλέον, θα τακτοποιήσει κάθε βάρος ή ενέχυρο επί των πωλούμενων μετοχών, έτσι ώστε αυτές να μεταβιβαστούν στον αγοραστή απαλλαγμένες από βάρη.

2. H O.A. θα αναλάβει όσα ποσά βεβαιωθούν από τους φορολογικούς ελέγχους 4 χρήσεων (1998-2001) γι’ αυτό καλείται να διατηρήσει σε escrow account 1 εκατ. ευρώ καλύπτοντας απαιτήσεις που θα εγερθούν.

3. H O.A. αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρήσει επί 18 μήνες χωρίς τροποποίηση τις συμβάσεις με την Olympic Catering και Catering Handling υπό την προϋπόθεση ότι ασκεί πτητικό έργο.

Επίσης υποχρεώνεται, ακόμα και αν μεταβιβάσει σε τρίτους τη χρέωση του σήματός της και της πτητικής της δραστηριότητας (εν όλω ή εν μέρει), να διατηρήσει την ισχύ των συμβάσεών της με την O.C. επί τριετία!

4. H O.A. αναλαμβάνει την υποχρέωση για τη μετάταξη ή μεταφορά 57 μισθωτών της Olympic Catering αναλαμβάνοντας όλα τα οικονομικά βάρη.

5. H αγοράστρια εταιρεία επιπροσθέτως απαιτεί από την O.A. την παράταση της μίσθωσης μέχρι το 2008 μεταξύ της ΥΠΑ και της O.C. των εστιατορίων στα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης, Κω, Ρόδου, Ηρακλείου, Κέρκυρας και Χανίων με προσυμφωνημένους όρους, αλλά και τον διακανονισμό (με την ΥΠΑ) της εξόφλησης δεδουλευμένων μισθωμάτων 5,5 εκατ. ευρώ σε 36 τουλάχιστον δόσεις.

Πάντως χθες, μέσω δηλώσεως του, ο υπουργός Μεταφορών Χρ. Βερελής, αν και αποσιώπησε όλα τα παραπάνω, υποστήριξε ότι ο αγοραστής θα εφαρμόσει τις ΣΣΕ, θα συνεχίσει το πρόγραμμα εθελουσίας και δεν θα προχωρήσει σε μείωση προσωπικού τουλάχιστον για μια διετία.