ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εναρμονίζονται Σοφοκλέους και XAK

Ανοικτή ατζέντα όπου θα εξεταστεί ευρύς κύκλος θεμάτων θα έχει η διοίκηση του Χρηματιστηρίου Κύπρου υπό τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο κ. Ακη Κλεάνθους, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα έως την Τετάρτη με τη διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τα στελέχη του Αποθετηρίου.

Χθες, οι δύο αντιπροσωπείες συναντήθηκαν προκειμένου να συζητήσουν την πορεία τής μέχρι σήμερα συνεργασίας με σκοπό την οριστικοποίηση των προτάσεων που αφορούν σε θέματα παράλληλης και δευτερογενούς εισαγωγής στα δύο χρηματιστήρια, δημιουργίας αγοράς παραγώγων προϊόντων στο Χρηματιστήριο Κύπρου, καθώς και θέματα ανάπτυξης εργασιών.

Στο πλαίσιο εναρμόνισης του θεσμικού πλαισίου της παράλληλης και δευτερογενούς εισαγωγής εταιρειών στα δύο χρηματιστήρια, οριστικοποιήθηκε το πλαίσιο σύγκλισης των προϋποθέσεων εισαγωγής και η διαδικασία που θα ακολουθείται από τα δύο χρηματιστήρια, ώστε να διευκολύνεται η ταχεία εισαγωγή των εταιρειών και αποφασίστηκε όπως τα δύο χρηματιστήρια προβούν σε επαφές και παρουσιάσεις σε εταιρείες που ενδιαφέρονται να προβούν σε παράλληλη ή δευτερογενή εισαγωγή στα δύο χρηματιστήρια, προκειμένου να ξεκινήσει σύντομα η εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας.

Συμφωνήθηκε η διασύνδεση των συστημάτων εκκαθάρισης και διακανονισμού των δύο χρηματιστηρίων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η τήρηση συμπληρωματικών αρχείων ως προς τα μετοχολόγια των εισηγμένων εταιρειών που διαπραγματεύονται και στα δύο χρηματιστήρια.

Συμφωνήθηκε η μεταφορά τεχνογνωσίας σε σχέση με το θεσμικό και τεχνικοοικονομικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς παραγώγων, σχέδιο του οποίου έχει ήδη επεξεργαστεί το Χρηματιστήριο Αθηνών – Αγορά Παραγώγων και η ΑΣΥΚ και θα αποτελέσει την αφετηρία για την ανάπτυξη της αγοράς παραγώγων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ειδική ημερίδα

Επίσης αποφασίστηκε η οργάνωση ειδικής ημερίδας εργασίας για θέματα τεχνολογικής συνεργασίας τον Σεπτέμβριο του 2003 στη Λευκωσία, όπου θα εξεταστούν οι τεχνικές δυνατότητες και τα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση κοινής πληροφόρησης όσον αφορά τις δύο αγορές σε πρώτη φάση και την ανταλλαγή κάθετης διαμεταβίβασης εντολών μεταξύ των δύο χρηματιστηρίων.

Οσον αφορά την από κοινού προσπάθεια για την ανάπτυξη των εργασιών, αποφασίστηκε να εξεταστεί άμεσα η δυνατότητα των σταυροειδών συμμετοχών των μελών στα δύο χρηματιστήρια (cross membership), αλλά και να υπάρξει συνεργασία των δύο χρηματιστηρίων, με την από κοινού οργάνωση παρουσιάσεων και τη συμμετοχή των εισηγμένων εταιριών σε Κύπρο, Ελλάδα, Λονδίνο, Τελ Αβίβ και Νέα Υόρκη, για την προώθηση των αγορών.