ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επικοινωνιακή επένδυση υψηλής απόδοσης τα εταιρικά ταξίδια

Με τον όρο «επαγγελματικό ταξίδι» ορίζεται κάθε είδους ταξίδι που πραγματοποιεί κάποιος για επαγγελματικούς λόγους ή λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας. Τα επαγγελματικά ταξίδια κινήτρου ή εκπαίδευσης, αποτελούν πλέον σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης εταιρικής πραγματικότητας. Κι όσο πιο άρτια οργανωμένα είναι, τόσο πιο αποτελεσματικά θα αποδειχθούν, βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα.

Πολλαπλά οφέλη

Ολοένα και περισσότερες εταιρείες εντάσσουν στον ετήσιο προγραμματισμό τους ταξίδια για τα στελέχη ή τους πελάτες τους, έχοντας συνειδητοποιήσει τα πολλαπλά οφέλη τους. Μακριά από το αυστηρό και πολλές φορές «περιοριστικό» επαγγελματικό περιβάλλον, προκύπτουν περισσότερες ευκαιρίες για ανθρώπινη επαφή, η αλληλοκατανόηση ιδιαίτερα σε διαφορετικές βαθμίδες ιεραρχίας επιτυγχάνεται ευκολότερα, οι σχέσεις των πελατών με τα στελέχη της επιχείρησης συσφίγγονται. Κι όταν το ταξίδι τελειώνει, η επιστροφή στο εργασιακό περιβάλλον βρίσκει τα άτομα εξοικειωμένα περισσότερο το ένα με το άλλο. Εχει δημιουργηθεί το πνεύμα ομαδικότητας που τόσο αναγκαίο είναι για την προώθηση των κοινών επαγγελματικών στόχων.

Οι διαπιστώσεις αυτές, που στο εξωτερικό έχουν γίνει συνείδηση σε μεγάλες εταιρείες και ομίλους επιχειρήσεων, έχουν κάνει και πολλές ελληνικές εταιρείες να στραφούν στη διοργάνωση εταιρικών ταξιδιών κινήτρου. Σ’ αυτό σίγουρα έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό η C & C International που ξεκίνησε το 1991 με βασικό άξονα δραστηριοτήτων την διοργάνωση εταιρικών ταξιδιών και ταξιδιών κινήτρων (Incentives) – ενός προϊόντος που από την C & C International καθιερώθηκε στην ελληνική αγορά.

Τι είναι τα Ιncentives

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της επιβράβευσης, της καλλιέργειας του ομαδικού πνεύματος ή της σύσφιγξης των σχέσεων μεταξύ της διοίκησης μιας εταιρείας με τους πελάτες της είναι απαραίτητο τα ταξίδια κινήτρου να διέπονται από τη φιλοσοφία της προσφοράς του μοναδικού, του πρωτότυπου, αυτού που μια εταιρεία δεν θα μπορούσε να οργανώσει μόνη της, λόγω της έλλειψης χρόνου αλλά και της απαραίτητης εξειδίκευσης.

Αλλωστε, το Ταξίδι Κινήτρων διαφέρει από ένα κοινό ταξίδι, καθώς ο σχεδιασμός του πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και στους στόχους της εταιρείας, να λαμβάνει υπ’ όψιν της τα μηνύματα που θέλει να επικοινωνήσει στους εργαζομένους και στους πελάτες της και, βέβαια, να διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, με το τοπίο στο χώρο του εταιρικού ταξιδιού υπό διαμόρφωσιν, τα ταξίδια που οι εταιρείες προσέφεραν στα στελέχη τους περιορίζονταν σε ένα τυπικό ταξιδιωτικό πακέτο, από αυτά που προσφέρουν στο κοινό τα ταξιδιωτικά γραφεία.

Με τη δραστηριοποίηση της C & C International το σκηνικό άλλαξε άρδην. Η C & C απέδειξε ότι χωρίς ιδιαίτερο κόστος, τα ταξίδια αυτά μπορούν να αποκτήσουν «ειδικό βάρος» και ιδιαίτερο χαρακτήρα. Οι προορισμοί επιλέγονται έπειτα από πολλή σκέψη, οι λεπτομέρειες προσχεδιάζονται, το πρόγραμμα που καταρτίζεται είναι γεμάτο εκπλήξεις. Το είδος των ταξιδιών αυτών, ο χρόνος της υλοποίησής τους και, κυρίως, η πρωτοτυπία του προγράμματος, δημιουργούν αναμφίβολα «προστιθέμενη αξία». Συνδυάζονται με τους στόχους της εταιρείας, προσαρμόζονται στην προσωπικότητα των εργαζομένων ή των συνεργατών, εντάσσονται στην αναπτυξιακή πολιτική μιας εταιρείας και τονώνουν τις σχέσεις εκείνων που τα προσφέρουν με όσους τα απολαμβάνουν. Για να το πούμε απλά: πέρα από το ρόλο που έχουν στο πλαίσιο των ενεργειών PR μιας εταιρείας, τα Ταξίδια Κινήτρων είναι εργαλεία επίτευξης εμπορικών στόχων. Τα αποτελέσματά τους είναι άμεσα, σαφώς μετρήσιμα και το κόστος τους αποτελεί επικοινωνιακή επένδυση υψηλής απόδοσης.

Αλλωστε, η οπτική της C & C International για τα Ταξίδια Κινήτρων δεν περιορίζεται στο ταξίδι. Περιλαμβάνει το διάστημα πριν από αυτό, αλλά και τον απόηχό του, φροντίζοντας ώστε κάθε Incentive να είναι μια μοναδική εμπειρία. Ενα σημείο αναφοράς.