ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τέθηκαν σε καθεστώς μεσεγγύησης 2,4 εκατ. μετοχές της Elite

Σε καθεστώς μεσεγγύησης τέθηκαν με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι 2.400.000 μετοχές της Αρτοβιομηχανίας Elite που κατείχε η εταιρεία «Πικέρμι» και πωλήθηκαν τον περασμένο Απρίλιο στην Elbisco. Τα ασφαλιστικά μέτρα αναφορικά με τη νομιμότητα της μεταβίβασης των 2.400.000 μετοχών κατέθεσε η οικογένεια Ρεμούνδου, μέτοχος της εταιρείας «Πικέρμι». Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι η πώληση στην ουσία αποτελεί καταχρηστική συγχώνευση των δύο εταιρειών, καθώς οι εν λόγω μετοχές αποτελούν πάνω από το 90% του ενεργητικού της «Πικέρμι». Παράλληλα, κρίθηκε ότι η μετοχή αποτιμήθηκε σε τίμημα χαμηλότερο ακόμη και από την εσωτερική αξία της μετοχής, ενώ θα μπορούσε να επιτευχθεί μεγαλύτερο τίμημα και παράλληλα πιθανολογήθηκε ότι η πώληση έγινε εσπευσμένα και χωρίς την τήρηση των νομίμων διαδικασιών. Μεσεγγυητής των μετοχών της Elite ορίσθηκε ο πρόεδρος της Elbisco Συμμετοχών κ. Κυριάκος Φιλίππου, ο οποίος καθίσταται υπεύθυνος για τη μη διάθεση των μετοχών έως ότου αποφανθούν τελικώς τα πολιτικά δικαστήρια. Σε σχετική ανακοίνωση της Elbisco αναφέρεται ότι η εταιρεία είχε προβεί σε ανακοίνωση της συγκεκριμένης μεταβίβασης στο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο για το ομολογιακό δάνειο που συνήψε. Και προστίθεται ότι κατόπιν της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, «ο κ. Κυρ. Φιλίππου ασκεί κανονικά τα δικαιώματα των μετοχών αυτών χωρίς να έχει δικαίωμα μεταβίβασής τους, γεγονός που δεν ήταν άλλωστε στα επιχειρηματικά του σχέδια. H συγκεκριμένη απόφαση δεν μεταβάλλει κατά κανέναν τρόπο τη στρατηγική και την πολιτική της εταιρείας, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί μέσω εντύπων και παρουσιάσεών της».