ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενδυση-κλωστοϋφαντουργία: στις μεγάλες και 26 ελληνικές εταιρείες

Είκοσι ελληνικές επιχειρήσεις ένδυσης και έξι κλωστοϋφαντουργίας συμπεριλαμβάνονται ανάμεσα στις 1.524 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου στους τομείς αυτούς, που κατέγραψε η Euratex (ευρωπαϊκός σύνδεσμος ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας), με βάση τα οικονομικά μεγέθη τους κατά το 2001.

Η έρευνα της Euratex καλύπτει 46 ανεπτυγμένες και ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων όλες οι χώρες της Ε.Ε., οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, χώρες της Απω Ανατολής, της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, της λεκάνης της Μεσογείου, κλπ. Ο κύκλος εργασιών των 1.524 μεγαλύτερων επιχειρήσεων ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας ανήλθε κατά το 2001 στο αστρονομικό ποσό των 363 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, οι 667 επιχειρήσεις ένδυσης πραγματοποίησαν το 2001 τζίρο 170,6 δισ. ευρώ (μέσος όρος 256,8 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση), οι δε 857 επιχειρήσεις κλωστοϋφαντουργίας είχαν πωλήσεις 192,4 δισ. ευρώ (μέσος όρος 224,5 εκατ. ευρώ).

Μεταξύ των 667 μεγαλύτερων επιχειρήσεων ένδυσης του κόσμου συμπεριλαμβάνονται και 20 ελληνικές. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής-Ετοιμου Ενδύματος Ελλάδος, την καλύτερη θέση από ελληνικής πλευράς κατείχε η Φάνκο (381η το 2001 ενώ το 2001 ήταν στην 350ή θέση) και ακολουθούν, η Sex Form (461η) και η Triumph Int. AE (486η). Ανάμεσα στις άλλες ελληνικές επιχειρήσεις συγκαταλέγονται οι, Ηρώ-Νεφέλη, Lapin-Παπαϊωάννου, Ξανθόπουλος, Μινέρβα, ΕΛΒΕ, Cottonfields, Toi&Moi, Mandarino, Staff, Lussile-Καμινιώτη ΑΕ.

Είναι ενδεικτικό ότι από τις 667 επιχειρήσεις ένδυσης μόνον οι 36 πραγματοποίησαν το 2001 πωλήσεις μεγαλύτερες του 1 δισ. ευρώ, ήτοι, το 48,1% του συνολικού τζίρου. Ενας μικρός, επίσης, αριθμός επιχειρήσεων, ήτοι οι 45, παρουσίασαν πωλήσεις μεταξύ 500 εκατ. και 999 εκατ. ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες 536 είχαν τζίρο μικρότερο των 500 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με τη γεωγραφική κατανομή, οι 342 από τις 667 επιχειρήσεις είναι εγκατεστημένες στην Ε.Ε., με προβάδισμα της Ιταλίας (108), ακολουθούμενη από τη Γερμανία (72) και τη Γαλλία (36). Στη λίστα εκτός Ε.Ε. τα πρωτεία κατέχουν οι ΗΠΑ με 49 επιχειρήσεις. Πάντως, στη λίστα των 20 μεγαλύτερων εταιρειών ενδυμάτων του κόσμου κυριαρχούν οι ΗΠΑ με 11 επιχειρήσεις. Τις τρεις πρώτες θέσεις κατέχουν οι Sara Lee, VF Corporatioκαι Levi Strauss. Ωστόσο, τη μεγαλύτερη αύξηση στις πωλήσεις το 2001 παρουσίασε η Zara (24,3%).

O όμιλος Κλωνατέξ έχει την υψηλότερη θέση (186η έναντι της 158ης το 2001) από ελληνικής πλευράς ανάμεσα στις 857 μεγαλύτερες εταιρείες κλωστοϋφαντουργίας του κόσμου. Ακολουθούν η Ελληνική Υφαντουργία (402η) και η Επίλεκτος (521η), ενώ τον ελληνικό κατάλογο συμπληρώνουν οι, Κλωστήρια Ναούσης, Αlbio-Βιοκαρπέτ και Βαρβαρέσος.

Οι 857 μεγαλύτερες εταιρείες κλωστοϋφαντουργίας του κόσμου το 2001 πραγματοποίησαν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων μόλις οι 41 κατείχαν το 41,1% του συνολικού τζίρου. Από τις 857 επιχειρήσεις οι 401 προέρχονται από την Ε.Ε., προεξάρχοντος του Βελγίου (99 επιχειρήσεις κυρίως ταπητουργίες) και ακολουθούν, Ιταλία (96) και Γαλλία (52).