ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέο έργο ανέλαβε η AlphaNova

Η εταιρεία AlphaNova, παραγωγός CRM λογισμικού (συστήματος διαχείρισης πελατειακών σχέσεων) και μέλος του ομίλου Delta Singular, ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για την ανάληψη έργου εγκατάστασης του CRM λογισμικού alphapartner στην εταιρεία «DOT.COM A.E.», που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου (ASP). H προσφερόμενη λύση θα βασιστεί στην εφαρμογή διαχείρισης Προγραμμάτων Πελατειακής Αφοσίωσης του alphapartner (alphapartner Loyalty Module). Μέσω του εν λόγω συστήματος, η DOT. COM A.E. θα εμπλουτίσει το portfolio υπηρεσιών προς το πελατολόγιό της με την παροχή ολοκληρωμένων προγραμμάτων Customer Loyalty.

Συγκεκριμένα, με το alphapartner, η DOT.COM A.E. θα προσφέρει στις εταιρείες-πελάτες της τη δυνατότητα να ενεργοποιούν και να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς πελατειακής αφοσίωσης (loyalty accounts) και τις αντίστοιχες κάρτες των καταναλωτών-πελατών τους.

Επιπλέον, κάθε επιχείρηση θα είναι σε θέση να παρακολουθεί τις προτιμήσεις και την κίνηση των πελατών της, ώστε να τους παρέχει κίνητρα και να εκπονεί προωθητικές ενέργειες ανάλογες των αναγκών τους. Ταυτόχρονα, οι τελικοί πελάτες και κάτοχοι καρτών (loyalty cards) θα μπορούν να παρακολουθούν εύκολα και άμεσα την εξέλιξη των λογαριασμών τους (account statements) μέσω του Ιnternet.

Η DOT.COM A.E. θα διατηρεί συνολική εικόνα των πόντων που έχει συγκεντρώσει ο κάθε τελικός πελάτης για τις αγορές του και θα διαχειρίζεται με αυτοματοποιημένο τρόπο την εξαργύρωση των πόντων αυτών (σε μορφή δώρων, εκπτώσεων, κ.τ.λ.) βάσει προκαθορισμένων διαδικασιών.

Τέλος, το alphapartner θα επιτρέψει την εύκολη παρακολούθηση της προόδου και των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων loyalty για κάθε εταιρεία μέσω εξειδικευμένων αναφορών (reports).