ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Compucon: κερδοσκοπικές οι «πιέσεις» της μετοχής

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δεν αιτιολογούνται από καμία επιχειρηματική πρωτοβουλία της CompucoΑ.Ε. οι κινήσεις που παρατηρούνται κατά τις τελευταίες ημέρες στη μετοχή της εταιρείας.

Στο σχόλιο αυτό προέβη η διοίκηση της Compucoμε αφορμή τις πιέσεις που δέχεται η μετοχή της μετά το limit up της προηγούμενης Πέμπτης (+18%). Κατά τη συγκεκριμένη ημέρα έγινε η αποκοπή του δικαιώματος για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιον. Η εταιρεία εξέδωσε 9.180.000 νέες μετοχές, οι οποίες εισήχθησαν χθες προς διαπραγμάτευση και οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν σε αναλογία 3 νέες για κάθε 1 παλαιά στους παλαιούς μετόχους. Κατά τις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις η τιμή μετοχής της Compucoακολουθεί πτωτική πορεία που φθάνει αθροιστικά περίπου στο 26%. Χθες ενδεικτικά η πτώση στην τιμή της μετοχής της Compucoέφθασε στο 5,71%. Η διοίκηση της εισηγμένης που ρωτήθηκε σχετικά έσπευσε να δηλώσει κατηγορηματικά ότι «δεν εμπλέκεται σε κανένα παιχνίδι γύρω από τη μετοχή της εταιρείας. Ο,τι είχαμε να κάνουμε για την ενίσχυση της εμπορευσιμότητας της μετοχής το κάναμε». Η διοίκηση της Compucoέξέφρασε την εκτίμηση ότι «οι πιέσεις θα ομαλοποιηθούν, θα βρει ισορροπία η μετοχή και θα παγιωθεί ένας μέσος όγκος συναλλαγών υψηλός».

Κατά μία εκτίμηση οι πιέσεις που δέχθηκε η τιμή της μετοχής της εισηγμένης αποδίδονται σε κερδοσκοπικές κινήσεις, καθώς εκτιμάται ότι ορισμένοι που κατοχύρωσαν κέρδη θέλησαν να τα ρευστοποιήσουν. Σε κάθε περίπτωση η διοίκηση της Compucoδηλώνει πως θα ερευνήσει το όλο θέμα. Κατά το β΄ εξάμηνο η εταιρεία επανέρχεται σε κερδοφόρα τροχιά μετά τις ζημίες που εμφάνισε στο α΄ τρίμηνο, ύψους 174.346 ευρώ. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας στις 30/6 υπολογίζονται περίπου σε 300.000 ευρώ. Για το σύνολο του 2003 η διοίκηση της εισηγμένης εκτιμά ότι τα κέρδη της θα είναι αυξημένα κατά 30% σε σχέση με αυτά του 2002.