ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H UBS αύξησε την τιμή – στόχο για ΟΠΑΠ

Σε αύξηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή του κρατικού οργανισμού στοιχημάτων ΟΠΑΠ από τα 9,4 στα 11,5 ευρώ προχώρησε χθες η ελβετική τράπεζα UBS, ενώ παράλληλα βελτίωσε τη σύσταση σε «αγορά 2» (buy 2) από «ουδέτερη 2» (neutral 2). Σε ανάλογη κίνηση προχώρησε και η γερμανική τράπεζα Deutsche Bank, αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 11,8 ευρώ και διατηρώντας την «αγορά» (buy).

Η UBS αιτιολόγησε τη βελτίωση της τιμής-στόχου και τη σύσταση με την άρση του κινδύνου από ενδεχόμενη υπερπροσφορά μετοχών (share overhang) αλλά και με τις θετικές προοπτικές που προσέφεραν τα αποτελέσματα το πρώτου εξαμήνου. Ο διεθνής οίκος προβλέπει σωρευτικό ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) 12,9% για τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBTDA) αλλά μετά προβλέψεων και 12,5% για τα κέρδη ανά μετοχή (ΕΡS).

Επίσης, θετική χαρακτηρίζει την αύξηση των μετοχών σε ελεύθερη διακύμανση (free float) κατά 24,45%, στο 48,75%. Αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει σε αύξηση της στάθμισης της μετοχής στην οικογένεια δεικτών MSCI Europe, όπως ήδη έχει γίνει στον ελληνικό FTSE/ASE 20. Σε αυτόν το δείκτη η στάθμιση του ΟΠΑΠ αυξήθηκε στο 5,84% από το 3,48%.

Στους λόγους για τους οποίους συστήνεται η μετοχή στους επενδυτές, η UBS προτάσσει την ταχεία ανάπτυξη που προσέφερε το «Στοίχημα», τη στρατηγική για διαφοροποίηση των προϊόντων της με την εισαγωγή νέων παιγνίων, τη σταδιακή αύξηση των δραστηριοτήτων της στην Κύπρο και, βεβαίως, την κατ’ ουσίαν μονοπωλιακή θέση που έχει στην ελληνική αγορά.

Η UBS βλέπει δυνατότητα μεγάλης ανάπτυξης καθώς η κατά κεφαλήν δαπάνη σε τυχερά παιχνίδια είναι περίπου 400 ευρώ στην Ελλάδα έναντι 900-1.100 ευρώ στην Ισπανία και την Πορτογαλία.

Στην πλευρά των επενδυτικών κινδύνων, ο διεθνής οίκος περιλαμβάνει την επιτυχή εισαγωγή νέων παιχνιδιών, την κατοχή του πλειοψηφικού μεριδίου από το κράτος και το ενδεχόμενο καταβολής μεγάλης αποζημίωσης στην Intralot μετά τη δικαστική ήττα στην αντιδικία για την εισαγωγή στοιχημάτων διεθνών ιπποδρομιών και κυνοδρομιών.

Από την πλευρά της, η Deutsche Bank σχολιάζει ότι το νέο παιχνίδι Kino δεν θα έχει σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα του ΟΠΑΠ ή, αν έχει, τότε αυτή θα είναι μάλλον αρνητική λόγω των υψηλών διαφημιστικών δαπανών για την προώθηση του νέου προϊόντος.