ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H INO διπλασίασε τις εξαγωγές της

Αύξηση που προσεγγίζει το 100% παρουσιάζει η εξαγωγική δραστηριότητα της οινοποιίας INO κατά το πρώτο εξάμηνο του 2003, υπερβαίνοντας τις αρχικές προβλέψεις. H αύξηση συντελέστηκε στις αγορές της Βορειοδυτικής Ευρώπης (Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο και Ολλανδία) που αποτελούν και τους βασικούς εξαγωγικούς προορισμούς της INO, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και τα προβλήμτα που αντιμετωπίζουν οι αγορές αυτές.

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχημένη αυτή πορεία έχει ο «ΜΕΛΩΔΙΚΟΣ», ένας ημίγλυκος ελαφρύς οίνος που παράγεται από την INO μόνο για τη γερμανική αγορά και ο οποίος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της οινοποιίας, αναμένεται να ξεπεράσει τις πωλήσεις 30.000 κιβωτίων το 2003 και αυτές των 120.000 κιβωτίων το 2004.

Σύμφωνα με τον κ. Γ. Μάρκου, διευθυντή Εξαγωγών της INO, η εξαγωγική δυναμική της εταιρείας αναμένεται να συνεχισθεί και το 2004, ξεπερνώντας το 15% του συνόλου των πωλήσεών της που αντιπροσωπεύει σήμερα. «Οι εξαγωγές αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους τομείς δραστηριοποίησης και ανάπτυξης της οινοποιίας μας. Γι’ αυτόν τον λόγο έχουμε στρατηγικά επιλέξει και σχεδιάσει για το επόμενο έτος ενέργειες που κατ’ αρχήν θα οδηγήσουν σε κατάκτηση μεγαλύτερου μεριδίου της αγοράς στη Γερμανία, στην Αυστρία και στις Κάτω Χώρες και κατά δεύτερο λόγο θα επιτρέψουν δυναμική ανάπτυξη στις αγορές των ΗΠΑ, της Αυστραλίας και της Βρετανίας, με τελικό στόχο τον υπερδιπλασιασμό του όγκου των εξαγωγών».