ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση 16 εκ. ευρώ η Sanyocom

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Sanyocom AEBE, θυγατρική κατά 100% της Sanyo Hellas Holdings, κατά 16 εκατ. ευρώ αποφάσισε η γενική συνέλευση των μετόχων της δεύτερης.

Επίσης, αποφασίστηκε όλες οι συμμετοχές του ομίλου σε εμπορικές εταιρείες να μεταβιβαστούν στη Sanyocom. Ειδικότερα, θα μεταβιβαστεί το 13,36% της Ατλάντικ Σούπερ Μαρκετ, το 20% της ΑGΕLCΟ A.E. (Studio Kosta Boda), το 47% της APMS ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΑΕΒΕ (ηλεκτρικά αυτ/των) και το 22% της NORTEC MULTIMEDIA A.E. (Nintendo). Επιπλέον, η SANYOCOM θα απορροφήσει την CLUB ELECTRIC A.E. Στελέχη του ομίλου τονίζουν ότι με τις παραπάνω αποφάσεις ολοκληρώνεται το επιχειρηματικό της σχήμα στον εμπορικό κλάδο.

Πλέον ο όμιλος επικεντρώνει τις επιχειρηματικές κινήσεις στους κλάδους: των Αστικών Ακινήτων, του Χονδρικού Εμπορίου, του Infotainment και της Υγείας, ενώ επανεξετάζει την διάρθρωση και αξιοποίηση των θέσεών της στις εταιρίες δομικών υλικών. Τέλος, τονίστηκε ότι δεν προτίθεται να επεκταθεί σε άλλους κλάδους.