ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Και νέο ελληνικό ραντεβού στο Ευρωδικαστήριο για… την «Ερρικα»

Με… ποινική δίωξη εγκαινιάσθηκε για την Ελλάδα η είσοδος σε ισχύ της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας των θαλασσών από τη ρύπανση, καθώς η χώρα δεν πρόλαβε να ενσωματώσει στη νομοθεσία της τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες.

Πρόκειται για το περίφημο νομοθετικό πακέτο «Ερρικα», το οποίο προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους στα πλοία που προσεγγίζουν τα λιμάνια της Ενωσης με στόχο την αποτροπή νέου ναυαγίου υπέργηρου και κακοσυντηρημένου δεξαμενόπλοιου, με καταστροφικές συνέπειες για τη φύση, όπως εκείνες που είχαν τα ναυάγια των δεξαμενόπλοιων «Ερρικα» και «Πρεστίζ».

Οι δύο οδηγίες που περιλαμβάνει το πακέτο, αφορούν την αυστηρότερη επιτήρηση των νηογνωμόνων που πιστοποιούν την ασφάλεια των πλοίων, αλλά και την επιβολή αυστηρότερου καθεστώτος τεχνικών ελέγχων στα πλοία που εισέρχονται στα λιμάνια της Ενωσης.

Το πακέτο αυτό, όφειλε να έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο όλων των κρατών – μελών το αργότερο την περασμένη Τρίτη 22 Ιουλίου, όμως από τα 15 κράτη – μέλη της Ενωσης μόνον 5 το έπραξαν. Τα υπόλοιπα δέκα, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα δεν το έπραξαν είτε ολικά είτε εν μέρει.

Μάλιστα η Ελλάδα, μαζί με την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Φινλανδία και το στερούμενο θαλάσσης (αλλά όχι σημαίας) Λουξεμβούργο είναι οι χώρες που δεν έθεσαν σε ισχύ καμία από τις δύο οδηγίες, ενώ οι άλλες χώρες φρόντισαν να ενσωματώσουν τουλάχιστον τη μία από τις δύο ή και τις δύο στο εθνικό τους δίκαιο εντός της προθεσμίας.

Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί, η Επιτροπή δημοσίευσε εκ νέου τη «μαύρη βίβλο» επικινδύνων πλοίων τα οποία θα αποκλεισθούν από την Ευρώπη εάν συλληφθούν μια ακόμη φορά να έχουν ελλείψεις σε θέματα ασφαλείας. O κατάλογος είναι μακρύς και εξέχουσα θέση σε αυτόν καταλαμβάνουν πλοία υπό τουρκική σημαία, όμως δεν είναι και λίγα εκείνα που, καίτοι φέρουν σημαία ευκαιρίας, έχουν εξόχως ελληνοπρεπή ονόματα όπως «Αλκυών», Νέστωρ, Φοίβος, Αγ. Δημήτριος. Μάλιστα ο κατάλογος περιλαμβάνει και ονόματα επιβατηγών/οχηματαγωγών πλοίων που είναι γνωστά στις ελληνικές θάλασσες, όπως είναι τα «Σούπερ – φέρι 1» και «Παλόμα», τα οποία χαρακτηρίζονται πλέον ως «υψηλού κινδύνου».

Στο δικαστήριο οδηγείται όμως η Ελλάδα και για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο: την ολιγωρία που έχει επιδείξει στην ενσωμάτωση της νομοθεσίας περί απελευθέρωσης των τηλεπικοινωνιών.

Συγκεκριμένα, η 25η Ιουλίου 2003 είναι η πρώτη ημέρα ισχύος του νέου ρυθμιστικού πλαισίου ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη, που αφενός διευκολύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ φορέων άρα και τη μείωση των τελών, αφετέρου διασφαλίζει καλύτερα την προστασία της προσωπικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Ωστόσο, μόνον πέντε κράτη ενσωμάτωσαν εγκαίρως και πλήρως τη νέα νομοθεσία, ενώ ένα έκτο, η Ιταλία, πρόκειται να το κάνει λίαν συντόμως. Για τους υπολοίπους, της Ελλάδος μη εξαιρουμένης, η Επιτροπή ανακοίνωσε χθες ότι αποστέλλει εντός των ερχομένων ημερών και εβδομάδων προειδοποιητικές επιστολές, εγκαινιάζοντας έτσι τον δρόμο που οδηγεί στο… σκαμνί του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.