ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο επίκεντρο το Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων

H δημιουργία του Γενικού Μητρώου Επιχειρήσεων αλλά και η αλλαγή της νομοθεσίας για τα Επιμελητήρια θα απασχολήσει τη σημερινή -υπό την προεδρία του υπουργού Ανάπτυξης Ακη Τσοχατζόπουλου- συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής. Σύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις, το έργο της Επιτροπής θα έχει ολοκληρωθεί το φθινόπωρο ώστε να ξεκινήσει η εφαρμογή του μητρώου, ο προϋπολογισμός δημιουργίας του οποίου ανέρχεται στα 970.000 ευρώ. Με το νέο μοντελο που προωθείται απλουστεύονται οι διαδικασίες, καταργείται το μητρώο εταιρειών (O.E., E.E., ΕΠΕ) από τα Πρωτοδικεία και η διαχείρισή του γίνεται από τα Επιμελητήρια, διατηρούνται οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων A.E. & Πίστεως και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων & Αναλογιστικής καθώς και οι ελεγκτικές αρμοδιότητες Διευθύνσεων A.E. & Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ενώ εξασφαλίζεται η ηλεκτρονική διεπαφή των εμπλεκομένων φορέων. Στο Μητρώο θα περιέχονται όλα τα στοιχεία που αφορούν στη σύσταση και μεταβολή τής κάθε επιχείρησης όπως γίνεται και σήμερα. Σε δεύτερο χρόνο, με βάση τη μελέτη, το Μητρώο θα είναι προσβάσιμο και μέσω Internet, έργο το οποίο προϋπολογίζεται στο ποσό των 150.000 ευρώ περίπου. Σημειώνεται ότι η μελέτη εκπονήθηκε από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών και τις εταιρείες Τemago(Τεχνολογικές και Επιχειρηματικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες) και Trek Consulting (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων).