ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Βρίθει» παρατηρήσεων του ορκωτού ελεγκτή ο ισολογισμός 2002 της Intersat

Χωρίς την παρουσία του ορκωτού ελεγκτή που υπέγραψε την έκθεση του ισολογισμού για τη χρήση 2002, η οποία βρίθει παρατηρήσεων, πραγματοποιήθηκε χθες η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Intersat, με την παρουσία του προέδρου Γ. Μπατατούδη, καθώς και των μετόχων που έχουν κινηθεί δικαστικά κατά της διοίκησης της εταιρείας, χωρίς, όμως, να σημειωθούν σοβαρά επεισόδια μεταξύ των δύο πλευρών.

Την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή ανέγνωσε μέλος της διοίκησης της Intersat, απουσία του ορκωτού ελεγκτή, προφανώς γιατί οι παρατηρήσεις που εμπεριέχονται χρήζουν την επέμβαση των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών. Ενδεικτικά, αναφέρεται στην έκθεση ότι «μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου μας δεν είχαν εκτυπωθεί τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ θεωρημένα βιβλία λόγω μη θεώρησης από τη ΔΟΥ επειδή υπάρχουν καθυστερημένες οφειλές. Οι οικονομικές πράξεις της εταιρίας είχαν αποτυπωθεί σε πρόχειρα (!!!) βιβλία». Επιπλέον, επισημαίνεται ότι «μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου μας δεν λάβαμε βεβαιώσεις από τον νομικό σύμβουλο της εταιρείας σχετικά α) με την κυριότητα των παγίων στοιχείων, των συμμετοχών και χρεωγράφων και τυχόν βαρών επί αυτών βμε εκκρεμείς αγωγές και λοιπές υποθέσεις που ενδεχομένως να δημιουργήσουν υποχρεώσεις στην εταιρία. Το λογιστικό σύστημα, καθώς και αυτό του εσωτερικού ελέγχου, χρήζουν βελτιώσεως». Κατά τα άλλα, ο ορκωτός ελεγκτής επισημαίνει ότι η εταιρεία δεν διενήργησε αποσβέσεις και δεν σχημάτισε προβλέψεις, με συνέπεια να δημιουργούνται ερωτήματα για την απεικόνιση του ισολογισμού. Πάντως, ο κ. Μπατατούδης, απτόητος, ισχυρίσθηκε ενώπιον των μετόχων ότι έσοδα ύψους 9 εκατ. ευρώ, τα οποία προσδοκά να κεφαλαιοποιήσει από την απαλλοτρίωση οικοπέδου στα Σεπόλια (από τον ΟΣΚ) θα δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία να αποπληρώσει τις οφειλές της και να πραγματοποιήσει τα αναπτυξιακά της σχέδια (;). Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι έχει γίνει προσφυγή στο ΣτΕ κατά της απόφασης του ΕΣΡ, που αφαίρεσε την άδεια λειτουργίας της Interactive. Ο κ. Μπατατούδης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα δικαιωθεί η εταιρεία, ώστε να μπορέσει να αναπτύξει συνδρομητικές υπηρεσίες.

Κατά το 2002, η Intersat παρουσίασε πωλήσεις 189.593 ευρώ έναντι 1,073 εκατ. ευρώ, με ζημίες 820.357 ευρώ έναντι ζημιών 1,250 εκατ. ευρώ της προηγουμένης χρήσεως. Ζημίες ύψους 8.816 ευρώ είχε και στο α΄ τρίμηνο, με μηδενικό κύκλο εργασιών.