ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στη ΜΕΚΤΑ το έργο για τη σύνδεση Κιάτου-Ροδοδάφνης

Tη μεγαλύτερη έκπτωση σε ποσοστό 17,24%, υπέβαλε η Μέτκα μεταξύ των τριών κοινοπραξιών, που κατέθεσαν προσφορές στον διαγωνισμό της ΕΡΓΟΣΕ για την ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής γραμμής από το Κιάτο ώς τη Ροδοδάφνη, προϋπολογισμού 273 εκατομμυρίων ευρώ, συγκεντρώνοντας τις μεγαλύτερες πιθανότητες να μειοδοτήσει στο κατασκευαστικό έργο.

Η Μέτκα ήταν επικεφαλής της κοινοπραξίας μαζί με την Ξανθάκης ΑΤΕ και την Thale, ενώ επιπλέον προσφορές κατέθεσαν οι: ΑΚΤΩΡ – ΤΕΡΝΑ – J&P – ΙΝΤΡΑΚΑΤ με έκπτωση 8,5% και ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ (το παράρτημα της Ολλανδίας) με έκπτωση 9,5%.

Η υπογραφή της σύμβασης αναμένεται να γίνει ώς το καλοκαίρι, εφόσον δεν υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις στη διαδικασία των ενστάσεων που θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα κατατεθούν. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, που έχει συμβατική περίοδο κατασκευής τα δύο έτη από την υπογραφή της σύμβασης, θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό βήμα για ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνας – Πάτρας. Ειδικότερα στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται:

α) Η κατασκευή των υπολειπομένων εργασιών για την ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής υποδομής (επιχώματα, ορύγματα, τεχνικά έργα, υδραυλικά έργα αποστράγγισης και αποχέτευσης, σήραγγες, και Κτίρια Εξυπηρέτησης των σηράγγων), β) Η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου, γ) Η κατασκευή της σιδηροδρομικής επιδομής, δ) Η κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων εντός των σηράγγων και των Κτιρίων Εξυπηρέτησής τους, Η κατασκευή ηλεκτρονικού συστήματος σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση από το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας για τη σηματοτεχνική εξασφάλιση της γραμμής από την Χ.Θ. 122+000,00 έως την Χ.Θ. 202+100, καθώς και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης προστασίας συρμών ETCS γραμμής επιπέδου 1 (level 1).