ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ακριβά θεωρούν οι Ελληνες τα ασφαλιστικά προγράμματα

Οι προοπτικές ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς συνδέονται άμεσα με τις πρωτοβουλίες της πολιτείας στα θέματα της διεύρυνσης των φοροαπαλλαγών και της κατάργησης των φορολογικών επιβαρύνσεων, προκειμένου τα προγράμματα Ζωής και Υγείας να γίνουν περισσότερο ελκυστικά. Αντίστοιχα, η ενίσχυση της εποπτείας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στην ιδιωτική ασφάλιση, που σταδιακά θα κληθεί μέσα από τις ραγδαίες δημογραφικές και δημοσιονομικές εξελίξεις να καλύψει ένα μέρος του κενού που θα δημιουργηθεί από τον περιορισμό των κρατικών ασφαλιστικών συστημάτων.

Οι διαπιστώσεις αυτές ενισχύονται από τα συμπεράσματα έρευνας που έγινε για λογαριασμό της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, σύμφωνα με τα οποία το υψηλό κόστος της ιδιωτικής ασφάλισης αποτελεί βασικό αποτρεπτικό παράγοντα για τους πολίτες στην απόφασή τους να συνάψουν ένα αποταμιευτικό ή νοσοκομειακό πρόγραμμα. Παρά το γεγονός ότι 7 στους 10 πολίτες, σύμφωνα με την έρευνα, απαντούν ότι δεν προτίθενται να καταφύγουν στην ιδιωτική ασφάλιση, οι εκπρόσωποι του κλάδου εμφανίζονται αισιόδοξοι για τους ρυθμούς ανάπτυξης της αγοράς, θέτοντας ως στόχο για τα επόμενα τρία χρόνια το διπλασιαμό της παραγωγής.